23/05/2017

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας Ευρωπαικού Συμβουλίου (ERCEA)

α) ERCEA/SNE/147/2017 και
β) ERCEA/SNE/148/2017

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 29/5/2017

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERCEA%20SNE%20147%202017.pdf

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERCEA%20SNE%20148%202017.pdf

 

 

Εκτύπωση