13/03/2017

Προκήρυξη θέσεων σε Eυρωπαικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)
α) ERA/AD/2017/002-OPE 
και
β) ERA/AD/2017/003-OPE

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 07/4/2017
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.era.europa.eu

 

Εκτύπωση