12/12/2006

Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε - Βρυξέλλες

Συμφωνία για το εξοπλισμό όλων των Κοινοτικών φορτηγών με καθρέφτες που εξαλείφουν τα «τυφλά σημεία» επετεύχθη στο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις Βρυξέλλες και στο οποίο συμμετείχε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Μιχάλης Λιάπης.


Στην παρέμβασή του, ο κ. Λιάπης τόνισε ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους σε Κοινοτικό επίπεδο και πως μια τέτοια ενέργεια θα συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, με την πρόταση Κανονισμού για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, ενισχύεται η συνεργασία Κρατών Μελών, Επιτροπής και Οργανισμού για την εκπλήρωση του κοινού στόχου της αύξησης του επιπέδου ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία. Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Μεταφορών συμφώνησαν στην επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) στην πιστοποίησης ασφάλειας αεροσκαφών τρίτων χωρών που πετούν στην Κοινότητα και στην ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου για την έκδοση αδειών πιλότων καθώς και διαφόρων αεροπορικών δραστηριοτήτων. Δημιουργούνται, έτσι, εναρμονισμένα πρότυπα ασφαλείας σε Κοινοτικό επίπεδο.

Οι Υπουργοί Μεταφορών συζήτησαν ακόμα την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) διαχείρισης των εμπορευματικών μεταφορών, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέσων μεταφοράς και των μεταξύ τους συνδυασμών.


Από το Γραφείο Τύπου    

Εκτύπωση