07/02/2008

Νέα τιμολογιακή πολιτική στα ΜΜΜ

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΜΜ


Μείωση των τιμών για τους τακτικούς χρήστες – Κίνητρα για συχνότερη χρήση των ΜΜΜ – Ενιαίο εισιτήριο για όλα τα Μέσα

Την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής των ΜΜΜ αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Στόχος των αποφάσεων της Διυπουργικής αποτελεί η περαιτέρω αναβάθμιση των ΜΜΜ, η οικονομική τους βιωσιμότητα και, κυρίως, η στήριξη και επιβράβευση των καθημερινών χρηστών των ΜΜΜ.

Τι αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ

Μειώνεται η τιμή των μαζικών εισιτηρίων (καρτών), προς όφελος των καθημερινών χρηστών των ΜΜΜ. Αναλυτικά, οι τιμές των νέων καρτών καθορίζονται ως εξής :


Οι τιμές των καρτών θα μείνουν σταθερές και για το 2009.

Καταργούνται όλα τα μεμονωμένα εισιτήρια μίας χρήσης και καθιερώνεται ενιαίο εισιτήριο κόστους 0,80€ για όλα τα ΜΜΜ, με δυνατότητα πολλαπλής χρήσης του σε όλα τα ΜΜΜ για μιάμιση ώρα. Από τον Ιανουάριο του 2009 η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου θα γίνει 1€.

Διατηρούνται στις ίδιες τιμές τα εξής προϊόντα :

Οι εκπτώσεις των εισιτηρίων (ΑΜΕΑ, Φοιτητικά, Πολύτεκνοι, ανήλικοι, κλπ) παραμένουν ως έχουν.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 01-05-2008, με εξαίρεση τις ετήσιες κάρτες οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν από 01-01-09, επειδή έχει ήδη γίνει η προμήθειά τους από το κοινό στις αρχές του 2008.


Με τις αποφάσεις της Διυπουργικής:


Εκτύπωση