08/03/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΚΥΑ 107017/2006), αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών.

Τυχόν σχόλιά σας μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.dipa@prv.ypeka.gr

Εκτύπωση