11/01/2016

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 θα γίνει Ημερίδα για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας Shift2 Rail JU
To Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας Shift2 RailJUκαι της τελευταίας  πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων έργων, που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2015.

Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε στο Χολαργό. Το άνοιγμα των εργασιών της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Θεοπίστη Πέρκα. 

Η πρωτοπόρος πρωτοβουλία Shift2Rail αποτελεί την κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία για επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία και αποτελεί  βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού τομέα.   

 

Εκτύπωση