23/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ1 ΕΩς Δ/ΝΣΗ Δ6)
Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της προαναφερθείσας Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ΥΚ (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής από το Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:


Α/Α

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ / ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ

1

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Δ1)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

2

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Δ2)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΣΚΟΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

3

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Δ3)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Δ4)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

5

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Δ5)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

6

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


 

Εκτύπωση