11/12/2009

Τα συνημμένα συμπιεσμένα αρχεία, περιλαμβάνουν την Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) του εκπαιδευτικού λογισμικού Edudrive-A και Testdrive-A, των οποίων η αρχική τους έκδοση, έχει ήδη εγκατασταθεί σε υπολογιστές των Σχολών Οδηγών και αφορούν την ειδική κατηγορία εξετάσεων του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Ειδικότερα:
 
A. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης Edudrive-Α, τα βήματα της ενημέρωσης είναι:
 1. Κατεβάζετε το αρχείο updateEdudrive-A-1209.zip
 2. Αποσυμπιέζετε στον τοπικό σας δίσκο το περιεχόμενο του.
 3. Τρέχετε το πρόγραμμα updateEdudrive-A-1209.exe
 4. Πατάτε το κουμπί έναρξη.
 5. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο είχε εγκατασταθεί η εφαρμογή Edudrive-A.
  Η ενημέρωση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.
 
Β. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης TestDrive-a, τα βήματα της ενημέρωσης είναι:
 1. Κατεβάζετε το αρχείο updateTestDrive-a-1209.zip
 2. Αποσυμπιέζετε στον τοπικό σας δίσκο το περιεχόμενο του.
 3. Τρέχετε το πρόγραμμα updateTestDrive-a-1209.exe
 4. Πατάτε το κουμπί έναρξη.
 5. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο είχε εγκατασταθεί η εφαρμογή TestDrive-A.
 Η ενημέρωση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.

Εκτύπωση