22/03/2018

Ενημερωθείτε από το παρακάτω συνημμένο αρχείο για τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών Οδών για το έτος 2018, καθώς και για τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις.

Εκτύπωση