27/04/2017

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω συνημμένα αρχεία για τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών Οδών για το έτος 2017, την τροποποίησή τους, καθώς και για τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις.  

Εκτύπωση