26/05/2009

        
Μετά την ψήφιση του νόμου 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄) «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57/Α΄)», ισχύς από 3-6-2007, με τον οποίο επήλθαν αλλαγές, μεταξύ των άλλων, σε ποινές και στα όρια ταχύτητας, είναι επιβεβλημένη η αλλαγή των ερωτηματολογίων των εγχειριδίων και ειδικότερα εκείνων που βρίσκονται στην βάση του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. ως ακολούθως:
 
α) Στο εγχειρίδιο «Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων»:
 
α/α
Σελίδα
Κεφάλαιο
Ερώτηση
Νέα διατύπωση
1.
234
Η σήμανση
25
Η πρώτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: Ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα
2.
245
Η σήμανση
97
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: Διακόπτετε την πορεία σας στην ειδική προς τούτο γραμμή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια, στη θέση της πινακίδας και δεν ξεκινάτε αν δεν βεβαιωθείτε ότι δεν πλησιάζει σιδηροδρομικός συρμός ή τροχιόδρομος
3.
274
Οι διασταυρώσεις
29
Η πρώτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: Προσέγγιση σε θέση ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα
4.
291
Η ταχύτητα
07
Η πρώτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 130 Km/h σε αυτοκινητόδρομο και 50 Km/h σε κατοικημένη περιοχή
5.
293
Η ταχύτητα
18
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 130 Km/h
6.
337
Το αλκοόλ και άλλες χημικές ουσίες, φάρμακα
06
Η πρώτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος για νέους οδηγούς
Η δεύτερη απάντηση (λάθος) αντικαθίσταται ως εξής: 0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος και 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος για νέους οδηγούς
7.
338
Το αλκοόλ και άλλες χημικές ουσίες, φάρμακα
14
Διαγράφεται όλη η ερώτηση
8.
345
Ο αυτοκινητόδρομος
16
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 130 Km/h με κανονικές καιρικές συνθήκες
9.
348
Ο αυτοκινητόδρομος
43
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Η αριστερή λωρίδα ενός αυτοκινητόδρομου τριών λωρίδων κυκλοφορίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από έναν οδηγό:
Η πρώτη απάντηση (λάθος) αντικαθίσταται ως εξής : πάντα
10.
371
Συντήρηση και επισκευή
74
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε δύο χρόνια
11.
377
Οι διοικητικοί κανόνες
10
Διαγράφεται όλη η ερώτηση
12.
377
Οι διοικητικοί κανόνες
14
Διαγράφεται όλη η ερώτηση
13.
377
Οι διοικητικοί κανόνες
20
Διαγράφεται όλη η ερώτηση
                                                                
 
 
 
β) Από το εγχειρίδιο ‘’Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών Μοτοσικλετών’’
 
α/α
Σελίδα
Ερώτηση
Νέα διατύπωση
1.
107
07
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 80 Km/h
2.
110
18
Διαγράφεται όλη η ερώτηση
3.
113
31
Η τρίτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 130 Km/h
4.
119
55
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 80 Km/h
5.
125
79

                               Διαγράφεται όλη η ερώτηση

 
 
 
γ) Από το εγχειρίδιο ‘’Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών Φορτηγών’’
 
α/α
Σελίδα
Κεφάλαιο
Ερώτηση
Νέα διατύπωση
1.
182
Κανόνες ασφαλούς οδήγησης φορτηγών
13
Η πρώτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 85 Km/h
2.
187
Το αλκοόλ-
η κούραση-
το ατύχημα-
διοικητικοί κανόνες
09
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Πόσο είναι το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα που θεωρείται ότι ο οδηγός φορτηγού βρίσκεται υπό την επίδρασή του:
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: Μεγαλύτερο του 0,2 g ανά λίτρο αίματος
3.
190
Το αλκοόλ-
η κούραση-
το ατύχημα-
διοικητικοί κανόνες
25
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Τι ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:
4.
190
Το αλκοόλ-
η κούραση-
το ατύχημα-
διοικητικοί κανόνες
26
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Τι ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται  υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:
5.
203
Τεχνικοί κανόνες
34
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Το ελάχιστο βάθος αυλακώσεων του πέλματος των ελαστικών των διευθυντηρίων αξόνων των φορτηγών και των ρυμουλκουμένων είναι:
Η πρώτη απάντηση: 1 mm είναι λάθος Λ
Η δεύτερη απάντηση: 1,5 mm είναι λάθος Λ
Η τρίτη απάντηση: 2 mm είναι η σωστή Σ
 
 
δ) Από το εγχειρίδιο ‘’Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών Λεωφορείων’’
 
α/α
Σελίδα
Κεφάλαιο
Ερώτηση
Νέα διατύπωση
1.
146
Βάρη και διαστάσεις
8
Η τρίτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 18,75 m
2.
147
Βάρη και διαστάσεις
10
H ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
Η δεύτερη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 13,5 m
3.
157
Όρια ταχύτητας
1
Η δεύτερη απάντηση είναι λάθος (Λ)
Η τρίτη απάντηση είναι σωστή (Σ)
4.
157
Όρια ταχύτητας
4
Η πρώτη απάντηση είναι σωστή (Σ)
Η δεύτερη απάντηση είναι λάθος (Λ)
5.
159
Παραβάσεις ΚΟΚ- κυρώσεις
2
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:
6.
159
Παραβάσεις ΚΟΚ- κυρώσεις
3
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:
7.
182
Συντήρηση και επισκευή
12
Η ερώτηση αντικαθίσταται ως εξής: Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών των κινητήριων αξόνων των λεωφορείων είναι:
Η πρώτη απάντηση (σωστή) αντικαθίσταται ως εξής: 1,6 mm
8.
195
Διοικητικοί κανόνες
9
Διαγράφεται όλη η ερώτηση
9.
198
Διοικητικοί κανόνες
19
Διαγράφεται όλη η ερώτηση
 
 
Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης

Εκτύπωση