10/08/2009

Μέσω της παρακάτω φόρμας, μπορείτε να δείτε τη μεταγραφή του ονόματος και επωνύμου σας σε λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

Εκτύπωση