Οδηγός Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής

    

Ο Οδηγός Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής αποτελεί το βοήθημα του Εκπαιδευτή του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α) για την οργάνωση και εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου στο Π.Κ.Α.    (Επειδή το αρχείο είναι μεγάλο -πάνω από 40 ΜΒ- σας προτείνουμε να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και μετά να το ανοίξετε)

Δείτε εδώ ένα χάρτη ενός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Εκτύπωση