12/10/2007

Πρόσβαση καταναλωτών στις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΣΕ χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προσφέρει στους πελάτες του έγκυρη πληροφόρηση και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό σε όλους τους σταθμούς του Δικτύου υπάρχουν ανηρτημένοι πίνακες των δρομολογίων

που ισχύουν και γραφεία πληροφόρησης του κοινού στους μεγάλους Σταθμούς. Διατίθενται επίσης δωρεάν συνοπτικά έντυπα για τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών. Για τους χρήστες της ηλεκτρονικής πληροφόρησης υπάρχει πρόσβαση πληροφοριών στο Internet ( www.ose.gr ). Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πελατών του ΟΣΕ παρέχονται στον τετραψήφιο αριθμό τηλεφώνου 1110 . Το πρόγραμμα των δρομολογίων διατίθεται και μέσω κειμενολέκτη του ΟΤΕ στον αριθμό τηλεφώνου 1440 .   


 
 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση