12/10/2007

Συντήρηση Ταχυδρομικού Δικτύου

>  Γενικά
  


   
 
Γενικά
● Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συντηρεί σε καλή κατάσταση τα μέσα και τις εγκαταστάσεις της επισκευάζοντας και αποκαθιστώντας κάθε βλάβη ή ανωμαλία που επηρεάζει την εξυπηρέτηση του κοινού.
● Στις περιπτώσεις βλαβών, ανωμαλιών, ή εξωγενών δυσμενών παρεμβάσεων που επιβάλλουν την διακοπή λειτουργίας υπηρεσίας που προσφέρει το Ταχ. Γραφείο , ή ακόμη και την λειτουργία του ίδιου του Ταχ. Γραφείου, ο ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της λειτουργίας, ενεργώντας σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας και με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις ασφάλειας. 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση