12/10/2007

Aποζημιώσεις

 >  Ποσά αποζημιώσεων - Ευθύνη ΕΛΤΑ
  >  Διαδικασία αποζημιώσεων
  

 
 
Ποσά αποζημιώσεων - Ευθύνη ΕΛΤΑ
1. ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
● Ο ΕΛΤΑ ευθύνεται για απώλεια ή καταστροφή μόνο των αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (Συστημένα - Δηλωμένης Αξίας - με Αντικαταβολή) για τα οποία τηρούνται από την Υπηρεσία μας στοιχεία διαχείρισής τους. Δεν ισχύει το ίδιο για τα απλά - συνήθη αντικείμενα του Επιστολικού Ταχυδρομείου (ουδεμία ευθύνη έχει για απώλεια ή καθυστέρηση), αφού για τα αντικείμενα αυτά δεν τηρούνται στοιχεία διαχείρισής τους από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με το Ν.4581/1930 και το από 21-09-35 Προεδρικό Διάταγμα για τα αντικείμενα Εσωτερικού και τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης για τα αντικείμενα Εξωτερικού.
Οι καταβαλλόμενες σήμερα αποζημιώσεις είναι οι εξής:
● Για την απώλεια συστημένων αντικειμένων Εσωτερικού ή βλάβη περιεχομένου τους 12.000 δρχ.
● Για την απώλεια ή βλάβη περιεχομένου συστημένων προορισμού Εξωτερικού 12.000 δρχ.
● Για την αλλοίωση περιεχομένου συστημένου Εσωτερικού και για ζημιά λόγω καθυστέρησης από υπαιτιότητα του ΕΛΤΑ μέχρι 12.000 δρχ.
● Για την απώλεια συστημένου ειδικού σάκου με έντυπα προορισμού Εσωτερικού - Εξωτερικού 70.000 δρχ.
● Για την απώλεια ή βλάβη, μη επελθούσα λόγω ανωτέρας βίας, επιστολής δηλωμένης αξίας Εσωτερικού ο αποστολέας δικαιούται αποζημίωση ίση με το πραγματικό ποσό της απώλειας, της παραβίασης ή της βλάβης της επιστολής με δηλωμένη αξία.
● Για την απώλεια των επιστολών δηλωμένης αξίας προορισμού Εξωτερικού καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
● Ο αποστολέας του ταχ. αντικειμένου με αντικαταβολή Εσωτερικού, το οποίο επιδόθηκε στον παραλήπτη χωρίς να εισπραχθεί το ποσό της αντικαταβολής, ή επιδόθηκε αλλά εισπράχθηκε μικρότερο ποσό από αυτό που αναγράφεται στη επιταγή αντικαταβολής, δικαιούται αποζημίωσης ίσης προς το ποσό που δεν εισπράχθηκε, εφόσον η μη είσπραξη του ποσού δεν οφείλεται σε σφάλμα του αποστολέα.
Με την πληρωμή της αποζημίωσης ο ΕΛΤΑ υποκαθίσταται μέχρι του ποσού της αποζημίωσης σε όλα τα δικαιώματα του αποζημιωθέντος, για ενδεχόμενη προσφυγή είτε εναντίον του παραλήπτη, είτε εναντίον άλλου προσώπου.

2. ΔΕΜΑΤΑ
Ο ΕΛΤΑ φέρει ευθύνη για την απώλεια, βλάβη ή παραβίαση δέματος εσωτερικού και υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται στο ταχ. τιμολόγιο.
Η καταβαλλόμενη σήμερα αποζημίωση είναι:
● Για την απώλεια ή βλάβη περιεχομένου συνήθους δέματος μέχρι 80.000 δρχ.
● Για την αλλοίωση περιεχομένου συνήθους δέματος και για ζημιά λόγω καθυστέρησης από υπαιτιότητα του ΕΛΤΑ μέχρι 12000 δρχ.
● Για την απώλεια ασφαλισμένου δέματος παρέχεται αποζημίωση ίση με το ποσό ασφάλισης του δέματος.
● Για τα Δέματα Εξωτερικού η αποζημίωση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των αποφάσεων των Συνεδρίων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
● Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ο αποστολέας δικαιούται αποζημίωσης, το ανώτατο όριο της οποίας ισούται με την αποζημίωση για την απώλεια δέματος Εσωτερικού.
● Σε περίπτωση απώλειας ή καθυστερημένης επίδοσης αντικειμένων EXPRESS MAIL SERVICE καταβάλλεται αποζημίωση που προβλέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μας.
 
 
Διαδικασία αποζημιώσεων
● Σε καμιά άλλη περίπτωση πλην αυτών που προβλέπονται από το παραπάνω Κεφάλαιο καταβάλλεται αποζημίωση.
● Για τα συνήθη αντικείμενα του Επιστολικού Ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων και των αντικειμένων που έχουν υπαχθεί στην ειδική διαχείριση του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και των αποδείξεων παραλαβής, ο ΕΛΤΑ δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την καθυστερημένη επίδοσή τους αφού για τα αντικείμενα αυτά δεν τηρούνται στοιχεία διαχείρισής τους σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4581/1930 και το άρθρο 2 του από 21-09-35 Π. Διατάγματος.
● Το ποσό της κατά περίπτωση αποζημίωσης είναι αυτό που προβλέπεται από το Ταχ. Τιμολόγιο.
● Για την καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης στο κοινό εξαιτίας αποδεδειγμένης αθέτησης υποχρέωσης της επιχείρησης, πρέπει να γίνει έγγραφη αίτηση αναζήτησης και αίτηση αποζημίωσης.
● Υποχρέωση της επιχείρησης, για την οποία ευθύνεται, είναι αυτή που απορρέει από το ΧΥΚ και από τη μη εφαρμογή διατάξεων νόμων και διεθνών ταχ. συμβάσεων.
● Αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρέωσης είναι αυτή που προκύπτει ύστερα από διοικητική έρευνα των ελεγκτικών οργάνων της επιχείρησης.
● Έντυπες αιτήσεις αναζήτησης και αιτήσεις αποζημιώσεων βρίσκονται σε όλα τα ταχ. Γραφεία.
● Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης μπορεί με την επίδειξη της απόδειξης κατάθεσης του ταχ. αντικειμένου και την κατάθεση της αίτησης αναζήτησης και της αίτησης αποζημίωσης, σε οποιοδήποτε Ταχ. Γραφείο, να πληροφορηθεί για την τύχη του εν λόγω αντικειμένου και στην περίπτωση που ευθύνεται ο ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω, να αποζημιωθεί.
● Επισημαίνεται ότι την αποζημίωση δικαιούται ο αποστολέας ή ο παραλήπτης σε περίπτωση που παραιτηθεί της σχετικής αξίωσης ο αποστολέας.
● Το Ταχ. Γραφείο κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων οφείλει να πληροφορήσει εντός προθεσμίας έξι (6) εβδομάδων τον αιτούντα με συστημένη επιστολή, όταν πρόκειται για αντικείμενα ειδικής διαχείρισης επιστολικού Ταχυδρομείου Εσωτερικού και Δεμάτων Εσωτερικού, για την τύχη του ταχυδρομικού αντικειμένου που κατέθεσε.
● Όταν πρόκειται για αίτηση αναζήτησης αντικειμένων εξωτερικού το Ταχυδρομείο κατάθεσης της αίτησης οφείλει να απαντήσει στον αιτούντα με συστημένη επιστολή, για την τύχη του αντικειμένου που κατέθεσε, εντός προθεσμίας τριών μηνών, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αναζήτησης, με την προϋπόθεση ότι η Ξένη Ταχυδρομική Υπηρεσία έχει απαντήσει στον ΕΛΤΑ εντός των προβλεπομένων από τις διατάξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης προθεσμιών.
● Στην περίπτωση που πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ταχ. Τιμολόγιο η αποζημίωση καταβάλλεται από το Ταχ. Γραφείο που έχει δηλωθεί από τον αιτούντα εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της σχετικής απάντησης στην παραπάνω αίτηση αναζήτησης.
 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση