22/06/2017

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

1. ΝΟΜΟΣ 3887/2010 ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Με το Νόμο 3887 / 2010, καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των μεταφορικών εταιριών, οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ΦΔΧ, καθώς και βασικά θέματα για το καθεστώς διενέργειας οδικών εμπορευματικών μεταφορών με ΦΔΧ αυτοκίνητα.

 

2. ΝΟΜΟΣ 3446/2006 :

 

3. Aπόφαση Β2/24688/1892/ (ΦΕΚ 556 Β΄4.5.2006)
"Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την αύξηση του μικτού βάρους των φορτηγών αυτοκ/των ΔΧ των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε με το ν.δ. 531/1970 ή του 1073/80."
 

 4. Χορήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σε επιχειρήσεις «courier» 
Χορήγηση αδειών ΦΙΧ κάτω των 4 τόνων σε επιχειρήσεις ταχυμεταφορών

 

5.Κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2016
Ανακοίνωση τύπου αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2016

6. Θέση σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων, κατόπιν απόσυρσης επιβατικών ή φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους
Εγκύκλιος Α13/16095/1790 (ΑΔΑ 4ΑΓΕ1-ΤΦ)

7. Έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων μ.β. μέχρι 4 τόνων σε κατόχους αδειών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων
Εγκύκλιος A12/14983/1642 ΑΔΑ: 4ΑΓ31-Μ

8. ’Ελξη ρυμουλκουμένων από ΦΙΧ αυτοκίνητα
Εγκύκλιος Α1/οικ.21108/1647 ΑΔΑ: 4ΑΓ31-Μ

9. Υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης για διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων
Εγκύκλιος Α8/30280/2440 (ΑΔΑ: ΒΙΙΨ1-1ΗΖ)

10. Μεταφορά με ΦΙΧ αυτοκίνητα με ΜΑΜΦΟ άνω των τεσσάρων τόνων μηχανημάτων της επιχείρησης
Εγκύκλιος Α1/30028/2462 (ΑΔΑ: ΒΙΙΨ1-1ΗΖ)

11. Αίτημα περί εισαγωγής νέας παρατήρησης στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου περί μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που φέρουν κλείστρα (ΑΔΑ:ΩΓΕΞ1-Ε8Β)


Εκτύπωση