13/01/2016

Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις

«Η παρούσα διαδικασία και το αντίστοιχο έντυπό της είναι υπό αναθεώρηση από τα συναρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες περί της διαδικασίας παρέχονται στους πολίτες από τις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου διεκπεραιώνεται».

Εκτύπωση