11/11/2015

Το Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών, ως αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και λοιπών διαρθρωτικών προγραμμάτων στον τομέα των αειφορικών και καινοτόμων συστημάτων μεταφορών και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, υποστηρίζοντας την απόκτηση κατάλληλης εμπειρίας και δημιουργώντας ευκαιρίες για την κλιμάκωση των αποτελεσμάτων έργων συμμετέχει στις ακόλουθες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 

Εκτύπωση