03/04/2013

Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) είναι ένας καινούργιος θεσμός που έρχεται να συμβάλει στην οδική ασφάλεια και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω των περιοδικών τεχνικών ελέγχων σε κυκλοφορούντα οχήματα που θα διενεργείται από αυτά, εφαρμόζοντας πλέον την προβλεπόμενη, από την ισχύουσα νομοθεσία, συχνότητα τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Δείτε στην αριστερή στήλη περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΚΤΕΟ (Σκοπός, Ίδρυση και Λειτουργία).

Εκτύπωση