27/04/2016

Εμπορευματικές Μεταφορές
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Η Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

β. Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών


γ. Τμήμα Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας Σιδηροδρόμων


Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στις σελίδες με τις δραστηριότητες κάθε τμήματος.

Εκτύπωση