05/10/2007

Τεχνολογία Οχημάτων
     Η τεχνολογία των οχημάτων εξελίσσεται ραγδαία και συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα που επιβάλλον την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων , είναι αμιγώς τεχνική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, με αρμοδιότητες όπως οι προδιαγραφές οχημάτων, οι εγκρίσεις τύπου οχημάτων και τα συνεργεία επισκευής οχημάτων, κ.λ.π. 

Εκτύπωση