01/07/2015

Επιβατικές Μεταφορές
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών είναι η επεξεργασία και εισήγηση μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των πολιτικών του τομέα οδικών επιβατικών μεταφορών και εναέριων μεταφορών καθώς και ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγησή τους. 

Η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α. Τμήμα Αστικών Mεταφορών
β. Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών
γ. Τμήμα Εναερίων Μεταφορών - Αξιοποίησης Αεροδρομίων   
δ. Δικαιώματα επιβατών

Εκτύπωση