06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Δελτία κοινοποίησης Ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου φορτηγών και λεωφορείων ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD WERKE-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ JR8-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD WERKE-ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
01ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ JR8-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
02ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ 2AW-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
03ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
04ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FNB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
05ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAE6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
06ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
07ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAA6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
08ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
09ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
10ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
11ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAF6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
12ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FNC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
13ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMA6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
14ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FND6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
15ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FMD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
16ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
17ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFB6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
18ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGC6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
19ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FGD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
20ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FAG6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
21ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FFD6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
22ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FED6-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
23ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ PT2-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
24ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ FCC-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
image

ΦΟΡΤΗΓΟ-FORD-ΤΥΠΟΣ JR8-ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ευρωπαϊκός κωδικός δελτίου κοινοποίησης
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
12559/829/10
16/6/2010
12559/829/10
16/6/2010
36403/2638/10
15/9/2010
63037/4708/10
17/3/2011
27737/2679/11
28/6/2011
4561/327/12
10/5/2012
28433/2033/12
17/7/2012div>
43044/3080/12
5/10/2012
531/33/13
5/3/2013

 
Υπόμνημα:

Ευρωπαϊκός κωδικός δελτίου κοινοποίησης
Αριθμός έγκρισης
Αρ. Πρωτοκόλλου
Αριθμός πρωτοκόλλου του δελτίου κοινοποίησης
Ημερομηνία
Ημερομηνία έκδοσης του δελτίου κοινοποίησης
 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας