31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Στοιχεία Κυκλοφορούντων Δικύκλων και Βαρέων Οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Στοιχεία Κυκλοφορούντων Δικύκλων και Βαρέων Οχημάτων


Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για

α) τον αριθμό των μοτοσικλετών ανά νομό, ανάλογα με την περίοδο της ταξινόμησής τους – έως και το 2006 αθροιστικά και από το 2006 έως και το 2009 κατ΄ έτος και το γενικό σύνολο ανά νομό έως 31/12/2009
 
β) τον αριθμό των κυκλοφορούντων βαρέων οχημάτων (>3,5 τ) ανά νομό και κατά κωδικό (ελκυστήρας, επικαθήμενο, κ.ο.κ.)


Συνημμένα Αρχεία
excel spreadsheetΑριθμός κυκλοφορούντων δικύκλων
excel spreadsheetΑριθμός κυκλοφορούντων βαρέων οχημάτων (Μ.Β. >3,5 τα)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας