Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
ATH.ENA CARD
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις


07/04/2014
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μεμονωμένων εγκρίσεων
Με το παρόν καλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς - οργανισμούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ορισμό τους ως Τεχνικές Υπηρεσίες για τη διεξαγωγή ελέγχων με σκοπό τη χορήγηση μεμονωμένων εγκρίσεων οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και την ΥΑ 5299/406/12.
24/03/2014
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους τομείς των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών και των Δημοσίων Έργων, με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η Δημόσια Διαβούλευση για το νομοσχέδιο είναι ήδη ανοικτή και θα παραμείνει μέχρι τις 7 Απριλίου 2014
17/01/2014
Ορθή επανάληψη της από 29-10-2013 Προκήρυξης - Πρόσκλησης για πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΣΕΕΥΜΕ
07/01/2014
Ετήσια Σύνοδος Κορυφής του ITF 2014 - Χορήγηση βραβείων

Ανακοίνωση εκ μέρους της Γραμματείας του  ITF της προγραμματισμένης πραγματοποίησης της Ετήσιας Συνόδου Κορυφής του ITF στη Λειψία της Γερμανίας στις 21-23 Μαΐου του 2014 και της χορήγησης βραβείων για σημαντικά επιτεύγματα στη βελτίωση των μεταφορών στο πλαίσιο της συνόδου αυτής. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων 07/02/2014

20/11/2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.

Προκήρυξη- Πρόσκληση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ:ΒΛΛΜ1-Τ38), για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών (ΣΕΕ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στην περιοχή του Παπάγου.

28/08/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών για την διενέργεια δοκιμών καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία σύμφωνα με την α.π. 25665/1831/12.
28/02/2013
Χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ έτους 2013
Σε συνέχεια της δεύτερης σχετικής απόφασης, με την οποία κοινοποιήθηκαν τα ονόματα των δικαιούχων για άδεια ΕΔΥΜ για το 2013, σας ενημερώνουμε πως παρέλαβαν τα βιβλία οι παρακάτω δικαιούχοι:
27/02/2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Φορέων Εκπαίδευσης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Φορέων Εκπαίδευσης του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)
Ανοίξτε εδώ την πρόσκληση.
16/07/2012
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
28/05/2012
3η ετήσια Υπουργική Διάσκεψη Έργου Συνεργασίας Μεταφορικών Αξόνων Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEETAC) και Φόρουμ Υποδομών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEIF)
Εκπρόσωποι Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων συναντήθηκαν στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2012 με σκοπό να συζητήσουν τρόπους ένωσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με το σύστημα μεταφορών της Ευρωπαïκής Ένωσης.
(results of SEETAC 3rd Annual Ministerial Meeting & Infrastructure Forum (SEEIF))
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας