06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις


05/08/2011
Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη
18/07/2011
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜMΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

στο πλαίσιο του Έργου "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: ‘Εθνική Υποδομή παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι (Passive OpenAccess - P2P FTTH) με κρατική παρέμβαση’".

05/07/2011
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συνεργατών – Ειδικών Συμβούλων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γ. Ν. Ραγκούση
Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών του και αποσπασμένων υπαλλήλων.
27/06/2011
Aρχιτεκτονικός διαγωνισμός της Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη
30/03/2011
Προκήρυξη- Πρόσκληση πλήρωσης πέντε (5) θέσεων του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Προκήρυξη- Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς πλήρωση πέντε (5) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών(ΣΕΕ)του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στην Αθήνα .
15/09/2010
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι τριών (03) ετών.
07/09/2010
Συγκροτήθηκε στο Υπ.Υ.Μ.Δ. η Ομάδα Διοίκησης Έργου του προγράμματος Διαύγεια
17/08/2010
Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου
Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010.
25/06/2010
Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για την «Κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα»
07/06/2010
Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας