13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Εθνικοί Κανόνες Ασφάλειας
ATH.ENA CARD
image

Εθνικοί Κανόνες Ασφάλειας


Οι Εθνικοί Κανόνες Ασφάλειας, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 160 (ΦΕΚ Α’ 201/23.08.2007), κοινοποιήθηκαν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2008 και έτυχαν επεξεργασίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων προκειμένου να εγκριθούν και να δημοσιοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Συγκεκριμένα, οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας της Ελλάδας, σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων είναι οι ακόλουθοι:

·         κατηγορία 4: Κανονισμός σημάτων και κανονισμός κυκλοφορίας.

Οι κανόνες αυτοί συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση Φ4/οικ.27887/2166 (ΦΕΚ B’ 643/23.05.2006) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αναλυτικά, οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

 

Ηλεκτρονική φόρμα κοινοποίησης εθνικού κανόνα ασφάλειας

Νομική Βάση
Κείμενο
1

Υπουργική απόφαση Φ4/οικ.27887/2166

σελίδα 8600,

τμήμα “Κυκλοφορία”,

γραμμή 1
2

Υπουργική απόφαση Φ4/οικ.27887/2166

σελίδα 8600,

τμήμα “Κυκλοφορία”,

γραμμή 2

Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠροεδρικό διάταγμα 160 (ΦΕΚ Α’ 201/23.08.2007)
pdf documentΥπουργική απόφαση Φ4/οικ.27887/2166 (ΦΕΚ B’ 643/23.05.2006)
pdf documentΥπουργική απόφαση ΑΣ10/11249/1018 (ΦΕΚ B’ 911/19.05.2008)
pdf documentΥπουργική απόφαση ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422 (ΦΕΚ Β’ 986/22.05.2009)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας