22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Εθνικά Μητρώα
ATH.ENA CARD
image

Εθνικά Μητρώα


Η ΡΑΣ, υπό την ιδιότητα της ως Εθνική Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, τηρεί το εθνικό μητρώο σιδηροδρομικών οχημάτων σύμφωνα με την απόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 96/48/ΕΚ και της οδηγίας 2001/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2011/107/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 2011 και την Απόφαση 2012/757/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012.

Ο ΟΣΕ, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής υποδομής, είναι υπεύθυνος για τη σύσταση και τήρηση του μητρώου υποδομής που προβλέπεται στο πδ. 104/2010, με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Απόφαση 2011/633/ΕΕ.

Επίσης, η ΡΑΣ τηρεί εθνικό μητρώο υφιστάμενων μηχανοδηγών που δεν έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3911 (ΦΕΚ A’ 12/08.02.2011) όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 30 για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ιδίου νόμου, μητρώο των αδειών μηχανοδηγών που θα πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Ν.3911, καθώς και μητρώο ιατρών για τις εξετάσεις των μηχανοδηγών.

Οι εξεταστές των μηχανοδηγών αναγνωρίζονται και τηρείται σχετικό μητρώο από τον ΕΟΠΠΕΠ. (http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/264-mixanodigoi_epitirites_).

 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΑπόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2007
pdf documentΑπόφαση 2007_756_ΕΚ.pdf
pdf documentΑπόφαση 2011_107_ΕΕ.pdf
pdf documentΑπόφαση 2012/757/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012
pdf documentΝόμος 3911 (ΦΕΚ A’ 12/08.02.2011)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων