06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Αρμοδιότητες Τμήματος Ασφάλειας Σιδηροδρόμων
image

Αρμοδιότητες Τμήματος Ασφάλειας Σιδηροδρόμων


Το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων συστάθηκε στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει του π.δ. 160 (ΦΕΚ Α’ 201/23.08.2007), άρθρο 15 παρ.1, και υπάγεται στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου.

Συνοπτικά, το τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων εισηγείται και παρακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών αναφορικά με την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τους εθνικούς κανόνες αυτών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την πιστοποίηση προϊόντων και προσώπων καθώς και τη σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Έως τον Οκτώβριο του 2013 το τμήμα ασκούσε επιπροσθέτως τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας:

καθώς και τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής»:

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α’ 216/11.10.2013).Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΝόμο 3911
pdf documentΟδηγία 2004/49/ΕΚ
pdf documentπ.δ. 160
pdf documentπ.δ. 186
pdf documentΚΥΑ Δ13/0/121 (ΦΕΚ Β 53/2007)
pdf documentΚΥΑ Δ13/0/3967 (ΦΕΚ Β 741/2011)
pdf documentΝόμος 4199
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας