13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει)
ATH.ENA CARD
image

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει)


Ερμηνευτική εγκύκλιος του Προεδρικού Διατάγματος 118 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) με θέμα « Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 150) και του Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών» (Α’ 303) όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 509/1984 (Α 181), το Π.Δ. 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 69), το Π.Δ. 401/1993 (Α' 170) και το Π.Δ. 125/1992 (Α’ 56) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 (Α’ 69)» και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/1992 (Α’ 163)»

Πατήστε εδώ για να δείτε την ερμηνευτική εγκύκλιο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραρτήματα των άρθρων της εγκυκλίου από τα παρακάτω links.

Παραρτήματα άρθρου 2

Παραρτήματα άρθρου 3

Παραρτήματα άρθρου 4

Παραρτήματα άρθρου 5

Παραρτήματα άρθρου 6

Παραρτήματα άρθρου 8

Παραρτήματα άρθρου 9

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος α

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος β

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος γ

Παραρτήματα άρθρου 10, μέρος δ

Παραρτήματα άρθρου 11

Παραρτήματα άρθρου 12

Παραρτήματα άρθρου 13

Παραρτήματα άρθρου 14

Παραρτήματα άρθρου 15

Παραρτήματα άρθρου 16

Παραρτήματα άρθρου 17

Παραρτήματα άρθρου 18

Παραρτήματα άρθρου 33Συνημμένα Αρχεία
word documentΕρμηνευτική Εγκύκλιος (Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας