22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
01Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
02Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)
02.01Γενικοί Ορισμοί-Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων
02.02Κατηγορίες πρατηρίων-Εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 3-4)
02.03Θέσεις πρατηρίων (άρθρο 5)
02.04Τεχνικοί όροι ιδρύσεως-Σύνδεση με οδούς
02.05Κτήριο (άρθρο 9 και παράρτημα άρθρου 9)
02.06Είσοδος Έξοδος από πρατήριο
02.07Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων (άρθρο 10)
02.08Βιομηχανικά ζυγιστικά-Πυροπροστασία
02.09Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου Αντλίες και διανομείς καυσίμων (άρθρα 11-12)
02.10Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρα 15 και 16)
02.11Διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας πρατηρίων
02.12Αλλαγή δικαιούχων-αμφισβήτηση δικαιώμτος και επιθεωρήσεις πρατηρίων
02.13Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης πρατηρίων
02.14Διάφορες διατάξεις (άρθρα 22 ως 28 )
02.15Λοιπές διατάξεις-ισχύς διατάγματος
03Ερμηνευτική Εγκύκλιος (Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει)
ATH.ENA CARD
image

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)


            
Ερμηνευτική  εγκύκλιος  του  Προεδρικού  Διατάγματος 118  (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) με θέμα  « Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 “Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών” (Α’ 150) και του Π.Δ. 1224/1981 “Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών” (Α’ 303) όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 509/1984 (Α 181), το Π.Δ. 143/1989 “Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών” (Α’ 69),  το Π.Δ. 401/1993 (Α' 170) και το Π.Δ. 125/1992 (Α’ 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 (Α’ 69)» και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/1992  (Α’ 163)» .
 
 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ
με σύντομη ανάλυση των περιεχομένων κάθε  άρθρου
 
Άρθρο 1. Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων
Περιλαμβάνει τους όρους και τις  προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, που βρίσκονται στις  εξής περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, σε διανομές του  Υπουργείου Γεωργίας  και στους  Οικισμούς.
Περιλαμβάνει τις σελίδες 1.1 και 1.2.
 
Άρθρο 2. Γενικοί ορισμοί
Διευκρινίζονται όροι  όπως  Πρατήριο υγρών καυσίμων,  Οικισμοί, Κόμβος, Μεσαία και γωνιακά οικόπεδα
Περιλαμβάνει τις σελίδες 2.1.  έως 2.4.
 
Άρθρο  3. Κατηγορίες  πρατηρίων    
Διευκρινίζοντα  οι όροι Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης  και οι περιπτώσεις που τυγχάνει  εφαρμογής  και  Πρατήρια δημόσιας χρήσης.
Περιλαμβάνει τις  σελίδες  3.1. και  3.2  
 
Άρθρο 4. Εφαρμογή του παρόντος
Αναφέρεται  στο πως εφαρμόζεται  το Π.Δ. στις διάφορες  περιοχές της επικράτειας,  διευκρινίζονται όροι όπως  Λεκανοπέδιο Αττικής,  δήμοι  με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και  περιοχή  του νομού Θεσσαλονίκης σε ακτίνα δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από το Λευκό Πύργο.
Περιλαμβάνει την σελ. 4.1.
 
Άρθρο 5. Θέσεις
Αναφέρεται  στις  περιμετρικές ζώνες,  στις  στάσεις συγκοινωνιακών μέσων και πότε αυτές λαμβάνονται υπόψη,  στις αποθήκες εύφλεκτων  ή  εκρηκτικών υλών  και τις περιπτώσεις που δημιουργούν πρόβλημα,  στις απαιτούμενες  αποστάσεις  των 200 μ.  από διάφορους χώρους  συνάθροισης κοινού , στα εκπαιδευτήρια κ.ά.  στον  τρόπο μέτρησης  των αποστάσεων μεταξύ  πρατηρίων, στην ύπαρξη απόστασης  από το «περίγραμμα ορατού αρχαιολογικού χώρου» , στις  προϋποθέσεις  της ορατότητας,  στα της ίδρυσης πρατηρίου επί κόμβου,  στην απόσταση από εστίες φλόγας  κ.ά.
Περιλαμβάνει  τις σελίδες 5.1. έως και 5.7.
 
Άρθρο 6. Τεχνικοί όροι ιδρύσεως.  Σύνδεσις μετά των οδών
Περιλαμβάνει  τις  προϋποθέσεις  ίδρυσης όταν υπάρχει Υψηλή Τάση,  την απαγόρευση εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων σε οποιοδήποτε χώρο πολυκατοικίας και αναλύει τα νέα υποδείγματα διαμόρφωσης  πρατηρίων που συνοδεύουν το Π.Δ 118/06.  Διευκρινίζονται όροι όπως
η επιλεγόμενη «κύρια έκταση» του πρατηρίου, αναλύεται η διαδικασία  των τυποποιημένης  μορφής  συνήθων τροποποιήσεων  στα πρατήρια υγρών καυσίμων και τα της έγκρισης της σήμανσης.
Περιλαμβάνει τις σελίδες  6.1. έως και 6.6.
 
Άρθρο 7.  Είσοδος  Έξοδος
Αναφέρεται στην  άδεια  απότμησης του πεζοδρομίου , στην σχετική  προς τούτο  προθεσμία  έγκρισης από  τον Δήμο  και στην συναρμοδιότητα  Δήμου και άλλων υπηρεσιών.
Περιλαμβάνει την  σελ. 7.1. 
 
Άρθρο 8. Νησίς   αντλιών
Το  άρθρο 8  του Π.Δ. 1224/81 αντικαταστάθηκε   με το άρθρο 7  του Π.Δ. 118/06. 
Αναφέρεται στα στέγαστρα,  στην δυνατότητα  παρέκκλισης  από τις  διατάξεις  του  ΓΟΚ,  και στην τοποθέτηση  νησίδων σε περιοχές εντός  οικισμών.
Περιλαμβάνει  την  σελ. 8.1. 
 
Άρθρο 9. Κτίριο
Αναφέρεται σε θέματα  όπως  οι  χώροι του πρατηρίου,   τα  πρατήρια  με αυτοεξυπηρέτηση ή μη επιτηρούμενα,  στην  τοποθέτηση  του κτιρίου του πρατηρίου μέσα στο  οικόπεδο, στον καθορισμό της οικοδομικής  γραμμής και στις απαιτήσεις του   αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Επίσης  γίνεται  αναφορά  στα  καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος  και δίνονται οδηγίες για τους  υπόγειους χώρους.
Περιλαμβάνει τις σελίδες 9.1. έως και 9.5.  
 
Άρθρο 10. Υπόγειες  δεξαμενές  καυσίμων 
Το άρθρο  αυτό περιλαμβάνει  ενότητες  και ειδικότερα:
Ενότητα 1η – Μεταλλικές  δεξαμενές
Ενότητα  2η – Πλαστικές  δεξαμενές
Ενότητα  3η – Ανθρωποθυρίδες,  φρεάτια και καλύμματα  φρεατίων.   
Ενότητα  4η – Διάταξη τροφοδοσίας / πλήρωσης  από  βυτιοφόρο σε δεξαμενή με ανάλυση της   τροφοδοσίας απ΄ ευθείας ή μέσω  απομακρυσμένου (offset  filling) στομίου πλήρωσης.
Ενότητα  5η – Διάταξη τροφοδοσίας από την δεξαμενή σε αντλία ή διανομέα.
Ενότητα  6η – Διατάξεις  μέτρησης περιεχομένου  δεξαμενής  είτε είναι με ράβδο μέτρησης  είτε  με ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης (ΑTG):
Ενότητα  7η – Διατάξεις  εξαέρωσης των υπόγειων δεξαμενών    
Αναφέρονται  οι  τρεις σχετικές  μέθοδοι  δηλ. με υπέργειο  σιφωνισμό  απλό,  με υπέργειος  σιφωνισμό  με βαλβίδα VFV (Vent Flow  Valve)  και  με υπόγειο σιφωνισμό.
Ενότητα  8η – Διατάξεις  ανάκτησης  ατμών από  την δεξαμενής (ρεζερβουάρ) του οχήματος – δυνατότητα προβλέψεων για την μελλοντική εφαρμογή του Stage II . Περιλαμβάνει χρήσιμες υποδείξεις  για την  πρόβλεψη των μελλοντικών εφαρμογών.   
Ενότητα  9η - Τρόπος τοποθέτησης  δεξαμενών στο έδαφος 
Διακρίνονται  οι  διάφορες περιπτώσεις (δεξαμενές  μονού τοιχώματος, διπλού τοιχώματος, μεταλλικές, πλαστικές, εντός φατνίου ή εντός  μεμβράνης).
Ενότητα  10η –  Διαρροές  καυσίμου  στις  αντλίες  και τους διανομείς, στις  σωληνογραμμές  προς αντλίες/διανομείς, στα φρεάτια ανθρωποθυρίδων δεξαμενών και στις  δεξαμενές -  πρόληψη διαρροής, ανίχνευση καυσίμου και συγκράτηση αυτού. 
Και  ειδικότερα  διαρροές  μάνικας  και  επιστομίου, στις αντίστοιχες αντλίας ή  διανομέα,  των σωληνογραμμών από δεξαμενές σε αντλίες / διανομείς , αυτές που προκαλούνται  κατά την παράδοση από το βυτιοφόρο, τις  πιο συνήθεις από τρύπημα στις δεξαμενές ,  γίνεται αναφορά στα  monitory  wells και στα  ολοκληρωμένα  συστήματα διαχείρισης εισροών – εκροών καυσίμων.
Ενότητα  11η - Περιοδικοί έλεγχοι  δεξαμενών και σωληνώσεων για προστασία  έναντι  διάβρωσης.
Διευκρινίζονται  όροι  όπως  ποιος  είναι  υπεύθυνος για τον έλεγχο ,  ποιος είναι κατάλληλος για  
Ελεγκτής,  για τους τρόπους διενέργειας  των ελέγχων  και την συχνότητα των  ελέγχων.
Ενότητα  12η - Γειώσεις  υπόγειων  μεταλλικών δεξαμενών.   
Δίνονται  βασικές οδηγίες και αναφέρονται  οι τρόποι με την χρήση ραβδοειδών γειωτών  και με την χρήση γειωτή  με μορφή ταινίας.
Ενότητα  13η -  Εγκατάσταση  υπόγειων δεξαμενών  στο οικόπεδο  (πολεοδομικές  και λοιπές  δεσμεύσεις). Αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις (αποστάσεις από πλάγια όρια, τοποθέτηση στο δομήσιμο ή μη τμήμα  του οικοπέδου κ.ά.)
Ενότητα  14η -  Επιμέρους  χωρητικότητες  δεξαμενών και  συνολική χωρητικότητα  πρατηρίου.
Περιλαμβάνει τις σελίδες 10.1.  έως και 10.16
 
Άρθρο 11. Υπέργειες  δεξαμενές  πετρελαίου
Γίνεται αναφορά για την χρήση τους  για πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό  και τις περιοχές που επιτρέπεται η τοποθέτηση,  τις λεπτομέρειες  κατασκευής  των, την χωρητικότητα κ.ά.    
Αναλύεται η έννοια  του γεμιστηρίου μικρής  κλίμακας για πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης.
Περιλαμβάνει τις  σελίδες 11.1 και  11.2. 
 
Άρθρο 12.  Αντλίες και διανομείς καυσίμων
Διευκρινίζονται όροι όπως αντλίες  και  διανομείς  και δίνονται  αρκετά  στοιχεία  για την
χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των αντλιών αναρροφήσεως και των   διανομέων εξ αποστάσεως κ.λ.π.  όπως και την  χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της τροφοδοσίας ιδιωτικών στόλων οχημάτων
Περιλαμβάνει τις σελίδες  12.1. και 12.2.
 
Άρθρο 13. Βιομηχανικά ζυγιστικά
αναφέρεται  όμως  στην δυνατότητα  τοποθέτησης  σε ένα  πρατήριο  βιομηχανικού ζυγιστικού (γεφυροπλάστιγγας).  
Περιλαμβάνει  την σελίδα 13.1.   
 
Άρθρο 14. Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας
Περιλαμβάνει την σελίδα 14.1. 
 
Άρθρο 15.1 Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Αναφέρεται  στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα  και την δυνατότητα ίδρυσης πρατηρίων από αυτά, στο όριο ενηλικίωσης, και στην Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,  με την οποία θα καθορίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κ.ά. που θα πρέπει  να έχει  παρακολουθήσει  ο εκμεταλλευτής προκειμένου  να μπορεί  να τύχει αδείας λειτουργίας.
Περιλαμβάνει  την σελίδα 15.1. 
 
Άρθρο 16. Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών
Περιλαμβάνει την σελίδα 16.1. 
 
Άρθρο 17. Διαδικασία  χορηγήσεως  αδειών  ιδρύσεως
Γίνεται  εκτενής αναφορά  στα  δικαιολογητικά, στην διενέργεια αυτοψίας  και την περίπτωση της μη καταλληλότητας θέσης για ίδρυση πρατηρίου, στον χρόνο έκδοσης της άδειας , στην δυνατότητα  η άδεια ίδρυσης να χορηγείται χωριστά για τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων και χωριστά για τα πλυντήρια - λιπαντήρια ,  στις  υπηρεσίες που  γίνεται  κοινοποίηση, πότε  κα πως χορηγείται παράταση της άδειας ίδρυσης και  διευκρινίζεται ο όρος ανωτέρα βία. 
Περιλαμβάνει  τις σελίδες από 17.1. έως και 17.7.
 
Άρθρο 18. Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων
Αναλύονται οι  διάφορες  περιπτώσεις και τα δικαιολογητικά και γίνεται εκτενής αναφορά στα της  έκδοσης  Απόφασης έγκρισης σχεδιαγραμμάτων.  Διευκρινίζεται πως θα αντιμετωπίζονται τα  
πρατήρια που ιδρύθηκαν πριν την ισχύ  του Π.Δ. 118/06, αναλύονται τα της οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της  άδειας πρατηρίων όπως και στις περιπτώσεις πρατηρίων  που  έπαυσαν  να λειτουργεί  πέραν του έτους και δίδονται οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίζονται πολεοδομικές αυθαιρεσίες.
Περιλαμβάνει τις  σελίδες 18.1 έως και 18.6.
 
Άρθρο 19. Αλλαγή  δικαιούχων  άδειας  λειτουργίας
Διευκρινίζονται όλες οι σχετικές περιπτώσεις.
Περιλαμβάνει τις σελίδες 19.1 και 19.2.
 
Άρθρο 20. Επιθεωρήσεις  πρατηρίων
Περιλαμβάνει την σελίδα  20.1.
 
Άρθρο 21. Αμφισβήτησις   δικαιώματος  χρησιμοποιήσεως του ακινήτου ή εκμεταλλεύσεως  του πρατηρίου.
Γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των  δυνατών περιπτώσεων.
Περιλαμβάνει  την σελίδα 21.1.
 
Άρθρο 22. Πρατήρια  ιδιωτικής χρήσεως.
Δίδονται  σχετικές επεξηγήσεις.
Περιλαμβάνει  την σελίδα 22.1
 
Άρθρο 24. Παλαιά πρατήρια ων  ανεκλήθη η άδεια.
Άρθρο 25. Επαναλειτουργία  σφραγισθέντων  πρατηρίων.
Άρθρο 26. Εγκαταστάσεις  εναποθηκεύσεως εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.
Άρθρο 27. Πρατήρια λειτουργούντα μετά την ισχύν της 204250/1970 αποφάσεως.
Άρθρο 28
Καταργούμεναι διατάξεις 
Το άρθρο αυτό  υπήρχε  και  παραμένει  ως  είχε στο Π.Δ. 1224/81.
 
 
Μετά το άρθρο  28  ακολουθούν τα  άρθρα  31,  32  και  33 του Π.Δ. 118/06
                         
Άρθρο 31
Λοιπές  διατάξεις  του Π.Δ.  118/06
 
Το άρθρο αυτό προέκυψε κατά την επεξεργασία  του σχεδίου Π.Δ/τος  στο ΣτΕ και την ρητή απαίτησή  του  να  ληφθούν  μέτρα για τα υπάρχοντα  πρατήρια ή να υπάρξουν προβλέψεις για   μεταβατικές  διατάξεις.
Έτσι εξειδικεύοντας  τις διατάξεις αυτού του άρθρου έχουμε : 
Παρ. 1 του άρθρου 31: Είναι εύλογο να διακριθούν οι εξής περιπτώσεις:
** 1.1.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Είτε  έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα υπαγόμενα στο ΒΔ 465/70)
Είτε αντίστοιχα  οιασδήποτε έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου (για τα υπαγόμενα στο Π.Δ. 1224/81) χωρίς  να έχουν όμως  τύχει άδειας ίδρυσης,  συνιστάται να προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας  σύμφωνα με τις  νέες  διατάξεις.  Κι αυτό γιατί  τα πρατήρια αυτά, κατά την έναρξη ισχύος  του  Π.Δ. 118/06,  ευρίσκονταν ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού,  συνεπώς  έχουν την ευχέρεια  προσαρμογής από την αρχή  στο σύνολο των  διατάξεων που εισάγει το Π.Δ. 118/06 και είναι υποχρεωμένα να προσαρμοστούν μέχρι το 2008,  με εξαίρεση την απόσταση από άλλο πρατήριο.
** 1.2.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Άδειας ίδρυσης αλλά  δεν είχε εκδοθεί η οικοδομική τους άδεια,  συνιστάται να προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας  σύμφωνα με τις  νέες  διατάξεις.  Κι αυτό γιατί  τα πρατήρια αυτά, κατά την έναρξη ισχύος  του  Π.Δ. 118/06,  έχουν ακόμη την δυνατότητα με εκπόνηση νέων σχεδίων και χωρίς υπέρογκες δαπάνες (αφού δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες  κατασκευής) να επιτύχουν πλήρη  προσαρμογής από την αρχή  στο σύνολο των  διατάξεων που εισάγει το Π.Δ. 118/06 και είναι υποχρεωμένα να προσαρμοστούν μέχρι το 2008, με εξαίρεση την απόσταση από άλλο πρατήριο.
** 1.3.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Άδειας ίδρυσης και είχε εκδοθεί και η οικοδομική τους άδεια,  προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας  σύμφωνα με τις  προγενέστερες διατάξεις.  Κι αυτό γιατί  τα πρατήρια αυτά, κατά την έναρξη ισχύος  του  Π.Δ. 118/06,  έχουν συνάψει  συμφωνίες με εργολάβους, προμηθευτές, εταιρείες κ.ά. ή (στην πιο δυσμενή περίπτωση) έχουν προχωρήσει σημαντικά την κατασκευή  ή ενδεχομένως  βρίσκονται και στο στάδιο της αποπεράτωσης.
Είναι  προφανές ότι τα πρατήρια αυτά,  για τα  οποία ο όλος σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με τις προγενέστερες διατάξεις,  δεν μπορούν να προσαρμοσθούν στα εξής :
* στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/06 δηλ.  στην απόσταση από άλλο πρατήριο
* ενδεχομένως στον σχεδιασμό του πρατηρίου (κτηρίου) σύμφωνα με το ΠΔ 118/06
* ενδεχομένως στα  θέματα  ανάσχεσης  διαρροών κ.ά.  αν ήδη έχουν  κατασκευασθεί  οι αντίστοιχες  εγκαταστάσεις
 
Όμως σύμφωνα με το ΠΔ 118/06 κρίνεται απαραίτητη η  επιβολή μέτρων για  την πρόληψη – ανίχνευση – συγκράτηση διαρροών  καυσίμου. Έτσι  επιβάλλεται μέχρι την 28.06.2008 ήτοι εντός δύο ετών από της ισχύος  του Π.Δ. 118/06, η λήψη  των μέτρων που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 10 (υπόγειες  δεξαμενές)  της παρούσας  Εγκυκλίου. Εάν οι κατασκευές είχαν προχωρήσει σε τέτοιο  βαθμό ώστε να είναι αδύνατη κατά  το στάδιο της περάτωσης  των εργασιών η εφαρμογή αυτών των μέτρων ή  οι κατασκευές είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί,  τότε  τα πρατήρια αυτά  θα πρέπει  μέχρι  την 28.06.08  να τοποθετήσουν σύστημα διαχείρισης  καυσίμων, που να ελέγχει  τουλάχιστον  δεξαμενές και αντλίες με τις  σωληνώσεις ή άλλα προβλεπόμενα μέτρα που θα αναφέρονται στην υπό έκδοση απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 31 του Π.Δ. 118/06.
 ** 1.4.  Πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έτυχαν
Άδειας ίδρυσης, είχαν περατώσει τις εργασίες κατασκευής  και ευρίσκονταν στο στάδιο της έκδοσης της  άδειας λειτουργίας (είχαν καταθέσει ή επρόκειτο να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά).
Με βάση όσα αναπτύχθηκαν και στην προηγούμενη περίπτωση 1.3.  είναι προφανές ότι για τα πρατήρια αυτής της κατηγορίας οι Υπηρεσίες σας θα πρέπει να ολοκληρώνουν την έκδοση της άδειας λειτουργίας και ακολούθως αυτά θα  αντιμετωπιστούν όπως τα πρατήρια που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 2 του άρθρου 31.
Παρ. 2  του άρθρου 31: Για τα πρατήρια που κατά την 28.06.06  διέθεταν  άδεια  λειτουργίας (ασχέτως αν τυχόν είχε προσωρινά  ανακληθεί) θα εκδοθεί  Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία θα εξειδικεύονται τα μέτρα που είναι  εφικτό να λάβουν, προκειμένου  να συμμορφωθούν  με τις περί ανάσχεσης των διαρροών διατάξεις  του άρθρου 10  του κωδικοποιημένου  Π.Δ/τος.  Τα πρατήρια αυτά θα έχουν προθεσμία  μέχρι την 28.06.08  (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας  δημοσίευσης αυτής της απόφασης) για να εφαρμόσουν  τα μέτρα ανάσχεσης των διαρροών, αφού  προηγουμένως  αυτά τα μέτρα  θα έχουν  εγκριθεί από τις  Υπηρεσίες  Μ – Ε  των Ν.Α.  
Αν και οι λεπτομέρειες θα περιλαμβάνεται στην υπό έκδοση απόφαση, είναι  εν τούτοις  προφανές ότι τα πρατήρια αυτά,  για τα  οποία ο όλος σχεδιασμός και η κατασκευή τους  πραγματοποιήθηκε με τις προγενέστερες διατάξεις,  δεν μπορούν φυσικά να προσαρμοσθούν στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/06 (δηλ.  στην απόσταση από άλλο πρατήριο)  ούτε έχει νόημα η επιβολή ανασχεδιασμού του κτιρίου του πρατηρίου, σύμφωνα με το ΠΔ 118/06, και  ως μόνα ουσιώδη παραμένουν  τα μέτρα ασφαλείας  (π.χ. ανιχνευτές σε υπόγειους χώρους) και τα μέτρα για  την πρόληψη – ανίχνευση – συγκράτηση διαρροών  καυσίμου. Εάν οι  επεμβάσεις  για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ανίχνευσης κ.ά. των διαρροών είναι  εξαιρετικά  δύσκολες  ή πρακτικά  αδύνατες, τότε  τα πρατήρια αυτά  θα πρέπει  μέχρι  την 28.06.08  να τοποθετήσουν σύστημα διαχείρισης  καυσίμων, που να ελέγχει  τουλάχιστον  δεξαμενές και  τις αντλίες με τις σωληνώσεις καυσίμου ή άλλα προβλεπόμενα μέτρα όπως πιο πάνω αναφέρεται.
Εγκύκλιος ΕΝΤΟΣ  –  σελ.  31.2.
Παρ. 3  του άρθρου 31: Πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αλλά το οικόπεδο τους προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο ή για ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης (δηλ. μέχρι την ημερομηνία  κατάθεσης  του οριστικού 
τιμήματος  στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή όπως άλλως ορίζεται από τις  εκάστοτε κείμενες διατάξεις). Για λόγους ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας, μέχρι την ημερομηνία  συντέλεσης της απαλλοτρίωσης,  θα πρέπει  να επιτρέπετε στα πρατήρια να προβαίνουν  σε μικρής κλίμακας προσθήκες ή αντικαταστάσεις  εξοπλισμού (δεξαμενές, αντλίες, σωληνώσεις, πυροσβεστικά  συστήματα κ.ά.)  
Αξιοσημείωτο είναι ότι  με βάση και τις διατάξεις του άρθρου 25  του κωδικοποιημένου  Π.Δ. 1224/81  στην περίπτωση αυτή, που δηλ. γα λόγους ανεξαρτήτους  της  θελήσεως του ενδιαφερομένου,  το πρατήριο πρόκειται  να σφραγισθεί,  μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η δημιουργία νέου πρατηρίου  στον ίδιο Δήμο ή κοινότητα ή οικισμό  χωρίς  να ληφθεί  υπόψη η απόσταση από άλλο πρατήριο (λειτουργούν ή υπό ίδρυση), η οποία όμως θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη των  50 μέτρων (από τα πλησιέστερα  σημεία  του ενός  με το άλλο,  μετρούμενα  παράλληλα προς τον άξονα της προ αυτών  ενιαίας  οδού – βλ. και  παρ. 2δ του άρθρου  5).  
Παρ. 4  του άρθρου 31: Για όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του  Ν. 2801/2000 (Α’ 46)  και  εννοείται  και των Υ.Α.  που εξεδόθησαν ή που θα εκδοθούν με εξουσιοδότηση του νόμου  αυτού.
Παρ. 5  του άρθρου 31:  Πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες (γενικώς) που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην περίπτωση 2 γ  του άρθρου 5 του π.δ 1224/1981( άρθρο 3 του ν.2465/1997), τότε αυτά  (τα πρατήρια) :
- προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας ή
- αντίστοιχα  (αν δηλ. ήδη  λειτουργούν)  συνεχίζουν κατ΄ αρχάς  τη λειτουργία τους,
ακόμα και εάν απέχουν από τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στη παραπάνω  διάταξη (δηλ. των 200 μ), υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις.  Αυτό  σημαίνει ότι, εάν  ιδρυθεί  π.χ.  την 16.01.07 ένα πρατήριο ή λειτουργεί  την 16.01.07 σε μία θέση ένα πρατήριο και την επομένη δηλ. την  17.01.07  χορηγηθεί  άδεια  εγκαταστάσεως ή ιδρύσεως ή ακόμη και  λειτουργίας  ενός  π.χ.  χώρου συνάθροισης κοινού  χωρητικότητας άνω των 50 ατόμων,  δεν  δημιουργείται πρόβλημα στην ολοκλήρωση (έκδοση άδειας λειτουργίας) ή  στην λειτουργία (συνέχιση λειτουργίας αντίστοιχα)  του πρατηρίου.
 
Άρθρο  32
Προσαρτώμενα  σχέδια
Προβλέπεται ότι προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση  με το Π.Δ. 118/06  τα υποδείγματα (παραρτήματα)  1 - 2 – 3 – 4 – 5 –  5α -  6 - 6α  -  6β - 6γ - 7 - 8  - 9  - 10  - 11 και 12.
Είναι  προφανές  ότι  τα σχέδια αυτά είναι ουσιαστικά σκαριφήματα, με τα οποία   επιδιώχθηκε να δοθούν εντελώς  σχηματικά οι  ελάχιστες  δυνατές  απαιτήσεις  (διαστάσεις  εισόδου,  αποστάσεις από γωνίες κ.ά.).
 
 
Άρθρο 33
Ισχύς  διατάγματος
 
Σύμφωνα με το ίδιο το Π.Δ. η ισχύς αρχίζει  από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δηλ. από την  16.06.2006. Κατά τις διατάξεις όμως του άρθρου 13 του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως  και λοιπές διατάξεις»  ( ΦΕΚ Α΄131 /28.06.2006 )   προβλέπεται :
«3. Το φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» θεωρείται ότι  κυκλοφόρησε  την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες  τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία  θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής  κυκλοφορίας του φύλλου της «Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως», εκτός αν ο ενδιαφερόμενος  έχει λάβει  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυκλοφορία  νοείται η πραγματική δυνατότητα  διάθεσης του οικείου ΦΕΚ στο κοινό. Η ημερομηνία  πραγματικής κυκλοφορίας  βεβαιώνεται από τον Ειδικό  Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από την δημοσίευση  των φύλλων της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του νόμου αυτού».
 
Το συγκεκριμένο ΦΕΚ έχει ημερομηνία πραγματικής  κυκλοφορίας  την 28.06.2006 , όπως προκύπτει  και από το  έγγραφο  106105/05.07.06 του Εθνικού  Τυπογραφείου  (βλ. σχετικό 33.1 στο παράρτημα του άρθρου). Άρα η  ισχύς  του  ΠΔ 118/06  άρχεται από την 28η Ιουνίου 2006.
 
Λόγω της  πιθανολογούμενης χρησιμότητας  για τις  Υπηρεσίες σας του ΦΕΚ Α΄ 131 / 2006,  για θέματα  κρίσιμης  ημερομηνίας άσκησης δικαιώματος κ.ά. επισυνάπτεται απόσπασμα  του ΦΕΚ  ως συνημμένο 33.2  στο παράρτημα του παρόντος άρθρου.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων