22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)
ATH.ENA CARD
image

Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS)


 

 • Υποχρέωση ABS στα Μεταχειρισμένα Μεγάλα Οχήματα
 • Υποχρέωση ABS στα Καινούρια Μεγάλα Οχήματα
 • Διευκρινήσεις της εγκυκλίου 9527/535/09 (Καταληκτικές ημερομηνίες επιβολής ΣΑΠ σε οχήματα που δεν φέρουν)
 • Διευκρινίσεις για την υποχρέωση ύπαρξης ΣΑΠ σε «βαρέα» οχήματα (ABS) 4451/401 (Περιπτώσεις μεταβίβασης ΦΔΧ αυτοκινήτων, Αντικατάσταση οχήματος, Οχήματα ιδιοκτησίας ΟΤΑ, χρονικός περιορισμός ισχύος της άδειας κυκλοφορίας).
 • Εγκύκλιος μη υποχρέωσης τοποθέτησης / ύπαρξης Σύστηματος Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε τουριστικά τρένα. (26025/2531)
 • Απόφαση 40857/4926/13 (ΦΕΚ Β’3328/27.12.13) «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
  • Εγκύκλιοςοικ.69434/7783/31.12.13  Δημοσίευση της υπ’αριθμ. 40857/4926 (ΦΕΚ Β΄3328/27.12.2013) Υπουργικής Απόφασης του Υπο.Με.Δι. «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
 • Απόφαση οικ 21647/1419/14 (ΦΕΚ Β’905/11.04.14) «Μεταβίβαση και πρώτη ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων χωρίς συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
 • ap 38059/2419/14 (ΦΕΚ Β΄1692/25-6-14)  "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ap 68176/4406/15 (ΦΕΚ Β΄67/16-1-15)  "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ap 30747/1136/15 (ΦΕΚ Β΄1309/1-7-15)  "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ap 20188/1129/16 (ΦΕΚ Β΄853/30-3-16)   "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει......"
 • ΥΑ 74919/4049/16 (ΦΕΚ Β’ 3974/12-12-2016) (ABS – Τροποποίηση) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (B΄441//11-4-2006) Υ.Α. “Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση”» [ΑΔΑ: ΩΖ8Ξ4653ΟΞ-0ΛΨ]


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκύκλιος 1876/55/14.1.2009
pdf documentΕγκύκλιος 59851/3658/09
pdf documentΕγκύκλιος 63561/4700/10
pdf documentWABCO - DCAB DBASIC - EB111.0 E
pdf documentKNORR BREMSE - ABS6 - 18.10.05.2057
pdf documentWABCO – TEBS D - EB123.7 E
pdf documentWABCO – TEBS Ε - EB123.8 E
pdf documentWABCO – VCS II - EB140.3 E
pdf documentKNORR BREMSE – KB4-TA – RDW20160001 ext01
pdf documentΕγκύκλιος 4541/401/11
pdf documenteg_59089_3η Περ 2015_ΑΔΑ_ΩΩΨΕ465ΦΘΘ-Ε6Γ.pdf
pdf documentΕγκύκλιος 26025/2531
pdf document2016_1p_eg_1813 ABS - 2016 1η Πε.pdf
pdf documentap_38059_2419_14_allagi imerominion taxinom_ABS.pdf
pdf documentap_68176_4406_15 trop 28366_2098_06.pdf
pdf documentap_30747_1136_15 trop 28366_2098_06.pdf
pdf documentap_20188_1129_16 trop 28366_2098_06.pdf
pdf document2016_2p_eg_31644 ABS- 2016 2η Πε.pdf
pdf documentΩΡ1Θ465ΧΘΞ-Ο4Ι.pdf
pdf documentΕγκ ABS_2018_2η_ΩΙΦ0465ΧΘΞ-ΤΣΒ.pdf
pdf documentΕγκ ABS_2018_3η_Ψ.pdf
pdf documentΕγκ ABS_2019_1η_Ω65Α465ΧΘΞ-ΗΓΣ .pdf
pdf documentHALDEX TK +
pdf documentΩ66Ν465ΧΘΞ-5Ρ7.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων