15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων Πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο
ATH.ENA CARD
image

Πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο


 •  Εγκ. 30177/3316/13/11-3-14 Ταξινόμηση μεταχειρισμένων ρυμουλκουμένων [ΑΔΑ: ΒΙΚ51-Η0Τ]
 • ΥΑ οικ. 21647/1419/14 (ΦΕΚ Β’ 905/11-04-14) «Μεταβίβαση και πρώτη ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων χωρίς συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση». (ABS - Παράταση) [ΑΔΑ: ΒΙΗΜ1-Ξ6Ζ] Τροποποιείται η ΥΑ. 28366/2098/06 (ΦΕΚ Β’ 441/06) & καταργείται η ΥΑ 10169/684/14 (Β΄ 710/20-3-14).
  • Εγκ. 23500/1542/17-4-14 Κοινοποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ οικ.21647/1419/14 (Β΄ 905/11.4.2014) [ΑΔΑ: ΒΙΗΧ1-Ε4Η]
 • ΥΑ 10852/715/14 (Β’1466/05-06-14) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών». [ΑΔΑ: ΒΙΥ01-2Β4] Τροποποιείται με την ΥΑ 28309/1871/14 (ΦΕΚ Β’2263/2014)
 • Εγκ. 31583/2071/02-06-14 (“Διπλοκάμπινα” / “Μικτής Χρήσης”) Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’αριθμ.15330/1130/03-04-2013 εγκύκλιο της απόφασης 48300/3544/12/2013 [ΑΔΑ: ΒΙΥΚ1-Ο5Χ]
 • ΥΑ 14195/989/14 (Β’ 1467/05-06-14) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β/31.7.1973) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών όπως ισχύει». [ΑΔΑ:ΒΙΥ01-65Κ]
  • Εγκ. 20055/1370/16-6-14 Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β’/31.7.1973) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, «περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών» όπως ισχύει» [ΑΔΑ: 6Ψ001-Ζ2Η]
 • ΥΑ 9882/694/14 (Β΄946/15-4-14) «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. υ.α. 49958/6532/13 “Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων” (B’3359).» [ΑΔΑ: ΒΙ091-Ξ4Α]
  • Εγκ. 33968/2227/22-7-14 Εφαρμογή της υ.α 9882/694/14 για το Honda CB 400 Super Four (NC 31). [ΑΔΑ: 604Τ1-Ι07]
 • ΥΑ 38059/2419/14 (Β΄1692/25-6-14) (ABS -Τροποποίηση / Παράταση) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συ? στήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση» [ΑΔΑ: 6ΒΜ31-4Θ2]
 • Εγκ. 36031/2354/15-7-14 (ABS - Διευκρινήσεις της εγκυκλίου 9527/535/09) Περί υπάρξεως προεγκατεστημένου συστήματος αντιεμπλοκής κατά τη πέδηση ABS σε κυκλοφορούντα οχήματα [ΑΔΑ: Ω90Η1-ΜΛΓ]
 • ΥΑ 17910/1225/14 (ΦΕΚ Β’ 2129/4-8-14) Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών [ΑΔΑ: ΒΘΠΘ1-2ΔΝ]
  • Εγκ. 47194/3100/11-08-14 Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 17910/1225/2014 (ΦΕΚ Β΄2129/2014) Υπουργικής Απόφασης του Υπο.Με.Δι. «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών». [ΑΔΑ: 6ΚΓΠ1-ΛΞΔ]
 • ΥΑ 28309/1871/14 (ΦΕΚ Β’2263/20-8-14) «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 18586/698/2000 (B’411/29-3-2000) και 10852/715/2014 (ΦΕΚ Β’1466/5-6-2014) αποφάσεων». (LPG & CNG) [ΑΔΑ: 6ΧΙ61-Ε7Κ]
  • Εγκ. 32557/2151/21-8-2014 – δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 28309/1871/14 (ΦΕΚ Β’2263/2014) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 18586/698/2000 (B’411/29-3-2000) και 10852/715/2014 (ΦΕΚ Β’1466/5-6-2014) αποφάσεων». [ΑΔΑ: ΩΘΓΨ1-7ΕΡ]
  • Εγκ. 40210/2587/07-10-14 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με την τοποθέτηση επί οχημάτων συστημάτων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). [ΑΔΑ: 7Χ7Α1-ΓΑ8]
 • ΥΑ 33692/2202/14 (ΦΕΚ Β’ 3134/21-11-14) Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής. [ΑΔΑ: ΩΗΦΡ1-ΜΗΣ]
 • ΥΑ 77537/4747/14/2015 (ΦΕΚ Β’ 16/12-1-15) Ταξινόμηση ρυμουλκουμένων κατηγορίας Ο1. [ΑΔΑ: 6ΚΣΔ1-ΗΕΡ]
 • ΥΑ 68176/4406/14/2015 (ΦΕΚ Β’ 67/16-1-15) (ABS - Τροποποίηση / Παράταση) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (Β’ 441/11-4-2006) Υ.Α. “Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά τη πέδηση”, όπως ισχύει [ΑΔΑ: 6ΜΨ51-Υ6Ρ]
  • Εγκ. ΦΑ2/5306/181/23-1-15 (ABS) Τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινόµηση ορισµένων κατηγοριών µεταχειρισµένων οχηµάτων µε συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση» [ΑΔΑ: ΩΛΧΝ1-Ι4Ψ]
  • Εγκ. Οικ.6273/504/29-01-15 (ABS) (Διευκρινήσεις της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην εγκύκλιο ΦΑ2/5306/181/23-1-15) [ΑΔΑ:72ΛΛ1-Γ1Β]
 • ΥΑ ΦΑ1/63197/4636/14/2015 (ΦΕΚ Β’ 133/22-1-15) (Μέγιστα Βάρη και Διαστάσεις Εθνικών Μεταφορών / Αύξηση ΜΑΜΦΟ για μεταφορά Container) Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄ 380) «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών.», όπως ισχύει. [ΑΔΑ: 7Χ9Υ1-ΨΡ6]
 • ΥΑ ΦΑ1/70748/4509/2015 (ΦΕΚ Β’ 195/23-1-15) (Διπλού Καυσίμου) - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την μετατροπή αυτοκινήτων οχημάτων, σε αυτοκίνητα οχήματα διπλού καυσίμου και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών. [ΑΔΑ: ΩΕΗΩ1-ΜΨΛ]
 • ΥΑ οικ.3763/111/15 (ΦΕΚ Β’1163/18-06-15) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης. [ΑΔΑ: Ω7ΝΔ465ΦΘΘ-ΙΚΣ]
  • Εγκ. οικ. 38935/1476/22-6-15 Κοινοποίηση Υπ. Απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης. [ΑΔΑ: Ω9ΖΡ465ΦΘΘ-ΝΥΡ] 
 • ΥΑ ΦΑ1/30747/1136/2015 (ΦΕΚ Β’1309/2015) (ABS - Τροποποίηση) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει. [ΑΔΑ: Ω939465ΦΘΘ-6Σ6]
  • Εγκ. 28519/2587/08-07-15 (ABS) Τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση» [ΑΔΑ: ΨΛΥ3465ΦΘΘ-8ΗΙ]   
 • ΥΑ 20188/1129/2016 (ΦΕΚ Β’ 853/30-03-16) (ABS - Τροποποίηση) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β΄ 441/ 11−4−2006) Υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημά− των με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει. [ΑΔΑ: Ω73Ο4653ΟΞ-2ΜΟ]     
 • ΥΑ 51420/2811/16 (ΦΕΚ Β’ 3608/4-11-2016) (Εκπαιδευτικά) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 49958/6532/13 “Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων” (ΦΕΚ Β’ 3359/)» [ΑΔΑ: 7ΚΠΤ4653ΟΞ-94Ν]
 • ΥΑ 74919/4049/16 (ΦΕΚ Β’ 3974/12-12-2016) (ABS – Τροποποίηση) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (B΄441//11-4-2006) Υ.Α. “Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση”» [ΑΔΑ: ΩΖ8Ξ4653ΟΞ-0ΛΨ]
 • ΚΥΑ οικ. 26330/1329/2017 (ΦΕΚ Β’ 2660/31-7-17) (Μέγιστες Διαστάσεις Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών, Μέγιστα Βάρη Διεθνών Μεταφορών) Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές» (ΦΕΚ Α’71/07.04.1998) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2015/719/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την οδηγία 96/53/ΕΚ. [ΑΔΑ: Ψ692465ΧΘΞ-Ξ4Δ]
 • Εγκ. Οικ : 9316/549/06-02-2019(ABS) (1η περίοδος 2019) Μητρώα εξουσιοδοτημένων συνεργείων – επιθεωρητών για την εφαρμογή της 28366/2098/06 απόφασης για το ABS [ ΑΔΑ: Ω65Α465ΧΘΞ-ΗΓΣ ]
   


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Αντικατάσταση πλαισίου μοτοσυκλετών
pdf documentΥ.Α. περί εφοδιασμού με ζώνες ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων
pdf documentΜετατροπή επιβατικών σε νεκροφόρες
pdf documentΤοποθέτηση μεμβρανών σε υαλοπίνακες αυτοκινήτων
pdf documentΑλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών για νεκροφόρες
pdf documentΕφοδιασμός οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες
pdf documentΔιαπίστωση οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
pdf documentΕνοποίηση των χορηγούμενων εγκρίσεων τύπου λεωφορείων
pdf documentΚαθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος
pdf documentΑλλαγή κινητήρων
pdf documentΤοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση
pdf documentΕπανακαθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος που εκτελεί εθνικές μεταφορές
pdf documentΔιευκρινήσεις για την απόφαση αλλαγής κινητήρων
pdf documentΑπ. 28557/1749/010 - ΦΕΚ Β 21-2010
pdf documentΔιευκρινήσεις της εγκυκλίου 9527/535/09
pdf documentΑπόφαση 4557/324/2010 (Β' 269)
pdf documentΑπόφαση 1624/83/010 (Β 599/10)
pdf documentΤοποθέτηση υγραερίου σε βενζινοκίνητα οχήµατα
pdf documentΠροδιαγραφές-Απαιτήσεις ΣΑΠ (Φύλλα δοκιμών)
pdf documentΕγκύκλιος κοινοποίησης της ΥΑ 35075/2205/09
pdf documentΥΑ 35075/2205/09 (Β’1600/4-10-2010) για τον μετεξοπλισμό CNG για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων
pdf documentΚοινοποίηση ΥΑ περί καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας σχολικών
pdf documentΑπόφαση 12641/1368/10-5-2011 (ΦΕΚ Β 797 10/5/2011)
pdf documentΦΕΚ Β 786 9/5/2011
pdf documentΜητρώα εξουσιοδοτημένων συνεργείων - επιθεωρητών για το ABS (2ης περιόδου 2014)
pdf documentΖώνες ασφαλείας σχολικών
pdf documentΕγκύκλιος 10517/755/12
pdf documentap_3763_15_Ω7ΝΔ465ΦΘΘ-ΙΚΣ (1).pdf
pdf documentΚαθίσματα και ζώνες ασφαλείας σχολικών λεωφορείων - ΦΕΚ Β 1470
pdf documentΑύξηση ΜΑΜΦΟ για μεταφορά Container
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων