08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων Ζώνες Ασφαλείας
ATH.ENA CARD
image

Ζώνες Ασφαλείας


Ζώνες ασφαλείας σε:
 • καινούργια  ημιαστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ (απ. 37492/1795/2003, Β922)
 • μεταχειρισμένα, ημιαστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ (απ. 54847/2655/03 , Β 607)
 • καινούργια σχολικά, μεταχειρισμένα εισαγωγής και μεταβιβάσεις (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ απ. 1485/66/04, Β1465)
 • Παράταση μεταχειρισμένων - καινούργιων  μέχρι 31/12/2009 (70330/4844/08/09)
 • Παράταση μεταχειρισμένων - καινούργιων  μέχρι 31/12/2010  - αρ. 1624/83/010 (Β 599/10) 
 • Παράταση μεταχειρισμένων - καινούργιων  μέχρι 30/04/2012 και κατάργηση της  αρ. πρωτ. 1485/66/04 υπουργικής απόφασης  36144/3360/2011 (ΦΕΚ Β 2519) 
 • Διευκρινήσεις (οδηγίες) που αφορούν την υπουργική απόφαση 36144/3360/2011 (ΦΕΚ Β 2519) « Καθίσματα και ζώνες ασφαλείας σχολικών λεωφορείων».  57705/5116
 • Περί αδειών κυκλοφορίας σχολικών με πολλαπλές αναγραφές επιβατών. (Εγκ 10517/755/12)
 • Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών. ΥΑ  25665/1831/12 (ΦΕΚ Β 1174) 
  • Η με αρ. πρωτ. οικ.39757/4917 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών για την διενέργεια δοκιμών καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία σύμφωνα με την α.π. 25665/1831/12
  • Κοινοποίηση Υπ. Απόφασης περί καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας σχολικών λεωφορείων καθώς και διευκρινήσεις (οδηγίες) που ορίζονται απ’ αυτήν. 23497/2287
  • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 25665/1831/12 (ΦΕΚ Β΄ 1174/15.05.2013) ΚΥΑ, «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών ? καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών». ΥΑ οικ 43628/5328/13 (ΦΕΚ Β’2630/2013)
  • Δημοσίευση της υπ’αριθμ. οικ. 43628/5328/13 (ΦΕΚ Β’ 2630/17.10.2013) απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 25665/1831/12 (ΦΕΚ Β΄ 1174/15.05.2013) ΚΥΑ, “Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών”». οικ. 47106/6274/21.10.2013
  • Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης
   τύπου μικρής σειράς και μεμονωμένων εγκρίσεων καθώς και όροι και
   προϋποθέσεις για την έγκριση ισοδυναμίας καθισμάτων και αγκυρώσεων τους και
   ζωνών ασφαλείας σχολικών λεωφορείων με αυτά των ΕΠΑΙΚ που ορίζονται από την
   υπ’ αριθμ. 25665/1831/12 (Β 1174/2013) απόφαση. Εγκ. 28631/3029
    
 • Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών (απ. 17910/1225/2014, Β’2129)
  • Εγκύκλιος 47194/3100/2014 Δημοσίευση της υπ’αριθμ. 17910/1225/2014 (ΦΕΚ Β΄2129/2014) Υπουργικής Απόφασης του Υπο.Με.Δι. «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκρυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητων».


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Απόφαση 18502/1153
pdf document Απόφαση 37492/1795/03
pdf document Απόφαση 54847/2655/04
pdf documentΑπόφαση 1485/66/04
pdf documentΑπόφαση 70330/4844/08/09
pdf documentΑπόφαση 39757/4917/27-8-2013
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων