13/08/2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΟΣΕ Προοπτικές εκσυγχρονισμού του Δικτύου
ATH.ENA CARD
image

Προοπτικές εκσυγχρονισμού του Δικτύου


•  Πέρα από τα ανωτέρω εκτεθέντα που αφορούν την σημερινή πραγματικότητα, ο ΟΣΕ αποδεικνύει, με το γιγαντιαίο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που έχει αναλάβει, την σταθερή του προσήλωση στο στόχο της συνεχούς ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερομένων προς τον καταναλωτή υπηρεσιών.

•  Τα έργα διπλασιασμού της γραμμής, της ηλεκτροκίνησης, της ηλεκτρικής σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, όπως επίσης και το ακολουθούμενο πρόγραμμα προμήθειας νέου και σύγχρονου τροχαίου υλικού, μαζί με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην κράτηση των θέσεων και τις επικοινωνίες, δίδουν τη βεβαιότητα ότι και στο μέλλον η ποιότητα μεταφοράς που εκφράζεται από το τετράπτυχο ασφάλεια, αξιοπιστία, άνεση και ταχύτητα θα συνεχίσει να βελτιώνεται προς όφελος του καταναλωτή.

Όσα αναφέρονται στο παρόν κείμενο, βασίζονται είτε σε νομικές διατάξεις, είτε σε Εγκυκλίους ή Κανονισμούς του ΟΣΕ, οι οποίες κάθε φορά είναι δυνατόν να τροποποιούνται, τηρουμένων των προβλεπομένων προϋποθέσεων. Κατά συνέπεια τα ανωτέρω δεν συνιστούν αυτοτελείς διατάξεις, αλλά καλύπτουν την αναγκαιότητα πληροφόρησης των Καταναλωτών.


  
 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας