17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΟΣΕ Απόψεις-Διαμαρτυρίες Καταναλωτών Επίλυση Διαφορών
ATH.ENA CARD
image

Απόψεις-Διαμαρτυρίες Καταναλωτών Επίλυση Διαφορών


  • Ο ΟΣΕ ευαισθητοποιημένος ως προς τις ανάγκες των πελατών του χρησιμοποιεί ένα καλά οργανωμένο δίκτυο υποδοχής των απόψεων που έχουν οι καταναλωτές - πελάτες για τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ειδικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι ταξιδιώτες μέσω δειγματοληπτικών συνεντεύξεων, όπως επίσης και την τήρηση σε κάθε σταθμό ειδικού βιβλίου παραπόνων και υποδείξεων, στο οποίο ο καταναλωτής αναγράφει τυχόν παράπονα ή υποδείξεις του .
  • Για τυχόν παράπονα και διαμαρτυρίες που προκύπτουν στους Σταθμούς ή στις αμαξοστοιχίες, το καταναλωτικό κοινό μπορεί να απευθύνεται, στους επικεφαλής όλων των Σταθμών και των αμαξοστοιχιών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να δίνουν άμεσες λύσεις, όταν είναι δυνατόν.
  • Στη Διεύθυνση Μεταφοράς Επιβατών, καθώς και στη Διεύθυνση Μεταφοράς Εμπορευμάτων του ΟΣΕ και συγκεκριμένα στις αντίστοιχες Υπηρεσίες Πωλήσεων αυτών, λειτουργεί ειδικό γραφείο με αντικείμενο τη διερεύνηση των παραπόνων και των διαμαρτυριών των πελατών-καταναλωτών και την εξεύρεση λύσεων.
  • Σε περίπτωση υποβολής έγγραφης διαμαρτυρίας, ο καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως εντός προθεσμίας 5 ημερών από την άφιξη της επιστολής στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, σχετικά με την λήψη του εγγράφου και την έναρξη διαδικασιών εξέτασης των καταγγελλομένων. Οριστική απάντηση και λύση του προβλήματος θα δίνεται εντός ευλόγου, κατά περίπτωση, χρονικού διαστήματος και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
  • Πέραν των ανωτέρω και στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής δεν ικανοποιηθεί με τις προαναφερθείσες διαδικασίες, μετά από αίτηση του, μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, που απαρτίζεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ως Πρόεδρο και μέλη έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, τον Διευθυντή Μεταφοράς Επιβατών του ΟΣΕ, τον Διευθυντή Μεταφοράς Εμπορευμάτων του ΟΣΕ, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, οριζόμενο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ) και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών των ΔΕΚΟ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής μπορεί να παρίσταται, είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο δικηγόρο. Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα και διαβιβάζονται στα όργανα Διοίκησης του ΟΣΕ, προκειμένου να εγκρίνουν, κατά περίπτωση, την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς.

 
 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας