15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΟΣΕ Επιβατικές Μεταφορές
ATH.ENA CARD
image

Επιβατικές Μεταφορές


Α. Σιδηροδρόμου

Η μεταφορά επιβατών, αποσκευών και συνοδευόμενων αυτοκινήτων, πραγματοποιείται με τακτικά ημερήσια δρομολόγια, τα οποία καθορίζονται κατ' έτος και εξασφαλίζονται με Προαστιακά τρένα, με τρένα υψηλών προδιαγραφών Ποιότητας INTERCITY και INTERCITY Express , καθώς και με Κοινές αμαξοστοιχίες.

 • Τα εφαρμοζόμενα, κάθε φορά, «Γενικά Τιμολόγια» επιβατών και αποσκευών είναι προκαθορισμένα, εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές και προσιτά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Ο Οργανισμός, για λόγους Κοινωνικής και Εμπορικής Πολιτικής, παρέχει στον καταναλωτή μειωμένα τιμολόγια και ειδικές προσφορές για ορισμένες κατηγορίες επιβατών, όπως:

-Πολύτεκνοι

 • Aτομα με Ειδικές Ανάγκες

 • Μαθητές, Σπουδαστές, Φοιτητές

 • Παιδιά έως 12 ετών

 • Aτομα Τρίτης Ηλικίας (που έχουν συμπληρώσει το 60 ο έτος)

•  Οικογένειες

•  Νέοι κάτω των 26 ετών

•  Ανάπηροι Πολέμου και Συνοδοί Αναπήρων, κλπ.

•  Εισιτήρια – Κάρτες πολλαπλών διαδρομών

•  Ομαδικά εισιτήρια

Ειδικότερα για τους διεθνείς επιβάτες ισχύουν συμφέρουσες προσφορές και ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ενοικίασης βαγονιών και αμαξοστοιχιών με ειδικό τιμολογιακό καθεστώς.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι παροχής όλων των παραπάνω εκπτώσεων και προσφορών αναφέρονται αναλυτικά στα επίσημα Τιμολόγια Επιβατών και Αποσκευών του ΟΣΕ, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του επιβατικού κοινού σε κάθε ζήτηση.

1.- Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, πέραν της μεταφοράς, ο σιδηρόδρομος παρέχει συμπληρωματικά στον καταναλωτή:

Υπηρεσίες Κατάκλισης που δίνουν τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε ειδικά για το σκοπό αυτό βαγόνια (Κλινάμαξες, Κλινοθέσια),

 • Υπηρεσίες Εστίασης και Κυλικείου,

 • Υπηρεσίες Συνοδευόμενων αυτοκινήτων, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στον επιβάτη να μεταφέρει, με την ίδια αμαξοστοιχία που ταξιδεύει και το επιβατικό του αυτοκίνητο, σε ορισμένες διαδρομές του Δικτύου,

 • Υπηρεσίες μικτών και συνδυασμένων μεταφορών (Τρένο -Λεωφορείο), στις περιπτώσεις που ο σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται σε απόσταση από το αντίστοιχο αστικό Κέντρο,

 • Υπηρεσίες μεταφοράς, με προϋποθέσεις, συνοδευόμενων κατοικίδιων ζώων (εξαιρουμένων των αμαξοστοιχιών INTERCITY και INTERCITY Express ).

2.- Αποσκευές

•  Οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν κατά το ταξίδι τις αποσκευές τους είτε δωρεάν («αποσκευές χειρός»), είτε να τις παραδίδουν προς μεταφορά, στο αρμόδιο Γραφείο του Σταθμού («εγγεγραμμένες αποσκευές»), με την καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου.

 • Ο ΟΣΕ εξασφαλίζει, σε μεγάλους σταθμούς, τη φύλαξη (παρακαταθήκη) των αποσκευών των επιβατών, με την καταβολή μικρού τέλους.

3.- Τίτλοι μεταφοράς και τρόπος χρησιμοποίησής τους από τους Καταναλωτές

Η σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται κατά το χρόνο αγοράς του τίτλου μεταφοράς (εισιτήριο) από τον επιβάτη. Για κάθε κατηγορία μεταφοράς (επιβάτες, αποσκευές) εκδίδεται ιδιαίτερος τίτλος. Στις περιπτώσεις που παρέχεται πρόσθετη Υπηρεσία (διανυκτέρευση, μεταφορά συνοδευόμενου αυτοκινήτου, χρησιμοποίηση INTERCITY κ.λ.π.) εκδίδεται συμπληρωματικός τίτλος και εισπράττεται το προβλεπόμενο πρόσθετο συμπλήρωμα.

Οι βασικοί όροι μεταφοράς των επιβατών είναι ανηρτημένοι σε εμφανή σημεία στους σταθμούς του Δικτύου και στα λοιπά σημεία έκδοσης εισιτηρίων (Γραφεία Ταξιδίων) και αναγράφονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, στους τίτλους μεταφοράς.

Στον καταναλωτή, σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης των παραπάνω τίτλων μεταφοράς, παρέχεται το δικαίωμα:

Να ζητήσει έγκαιρα την αλλαγή ημερομηνίας και αμαξοστοιχίας του ταξιδιού του. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, ο επιβάτης υποχρεούται στην καταβολή της προβλεπόμενης από τα τιμολόγια ποσοστιαίας προσαύξησης στην τιμή του εισιτηρίου.

Επιβάτης που ταξιδεύει χωρίς τίτλο μεταφοράς ή χωρίς έγκυρο τίτλο μεταφοράς υποχρεούται στην καταβολή αντίστοιχου αντιτίμου εισιτηρίου και επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών εφαρμογής των αναφερομένων στην παρούσα ενότητα περιέχονται στους εγκεκριμένους Κανονισμούς και Τιμολόγια του Οργανισμού, τα οποία τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της πελατείας του ΟΣΕ.

Β. Λεωφορείων

1.- Ο καταναλωτής εξυπηρετείται και με λεωφορειακές συνδέσεις που πραγματοποιεί σήμερα ο Οργανισμός με πόλεις γειτονικών χωρών του εξωτερικού, που είναι οι εξής:

Τουρκία:

•  Αθήνα - Κωνσταντινούπολη

•  Ξάνθη - Προύσσα

Αλβανία:

•  Αθήνα - Τίρανα

•  Αθήνα - Αυλώνα

•  Αθήνα - Αγ. Σαράντα

•  Αθήνα - Κορυτσά

•  Αθήνα - Αργυρόκαστρο

•  Θεσσαλονίκη - Κορυτσά

Βουλγαρία:

•  Αθήνα - Φιλιππούπολη

•  Αθήνα - Βάρνα

•  Αθήνα - Βέλικο Τάρνοβο

•  Αθήνα - Σόφια

•  Θεσσαλονίκη - Φιλιππούπολη

•  Ξάνθη (μέσω Καβάλας) - Φιλιππούπολη

•  Ξάνθη (μέσω Ορμένιου) - Σόφια

•  Πάτρα - Φιλιππούπολη

2.- Εκπτώσεις στα εισιτήρια του ΟΣΕ για τις Διεθνείς Λεωφορειακές Γραμμές
Ο Οργανισμός, για λόγους Κοινωνικής και Εμπορικής Πολιτικής, παρέχει στον καταναλωτή μειωμένα τιμολόγια για ορισμένες κατηγορίες επιβατών στις παρακάτω Λεωφορειακές Γραμμές:

α.- Γραμμές Τουρκίας

•  Παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών

 • Παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών

 • Σπουδαστές ηλικίας από 13 έως 24 ετών

 • Aτομα από 65 ετών και πάνω

β.- Γραμμές Αλβανίας

 • Παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών

 • Δημοσιογράφοι

γ.- Γραμμές Βουλγαρίας

 • Παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών

 • Παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών

 • Φοιτητές και νέοι έως 26 ετών

 • Δωρεάν μεταφορά αποσκευών μέχρι 20 kgr σε κατόχους ολόκληρων τίτλων μεταφοράς

3.- Οι προϋποθέσεις και οι όροι παροχής εκπτώσεων για τις παραπάνω κατηγορίες επιβατών αναφέρονται αναλυτικά στα επίσημα Τιμολόγια του ΟΣΕ, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του επιβατικού κοινού σε κάθε ζήτηση.

4.- Ο ΟΣΕ, ως επίσημος εξουσιοδοτημένος ελληνικός φορέας, σε συνεργασία με ξένους εξουσιοδοτημένους φορείς, κατά την εκτέλεση των δρομολογίων των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών υποχρεούται για την ασφαλή, άνετη και ταχεία μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς Νόμους και Κανονισμούς.

5.- Επίσης στις περιπτώσεις βλάβης ή απώλειας των αποσκευών των επιβατών υποχρεούται, εφ' όσον αποδειχθεί η υπαιτιότητα του, στην αποζημίωση των επιβατών για την βλάβη ή απώλεια, μέχρι του συνολικού ποσού των 150,00 Ευρώ για το σύνολο των αποσκευών.

Στις περιπτώσεις ατυχημάτων η αποζημίωση των επιβατών καλύπτεται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα κατά την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία

 


  
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων