17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Διαρκής Eκσυχρονισμός
ATH.ENA CARD
image

Διαρκής Eκσυχρονισμός


 >  Γενικά
  

 
 
Γενικά
● Μέσα στους γενικότερους στόχους εκσυγχρονισμού της επιχείρησης, τόσο της Πολιτείας όσο και της Διοίκησης του Οργανισμού, επιτεύχθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ταχυδρομεία» συνολικού Προϋπολογισμού 35,7 δισεκατομμυρίων δραχμών που θα φέρει τον ΕΛΤΑ σε ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης με οικονομική ευρωστία και αποτελεσματικότητα και με προσανατολισμό των υπηρεσιών του στον πελάτη και γενικά στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
● Για τους παραπάνω λόγους ο ΕΛΤΑ, μέσω της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής, προχωρά την περίοδο αυτή, μαζί με τους εκπροσώπους του Κράτους στην παραπάνω Επιτροπή, στη μελέτη των συντελουμένων θεσμικών αλλαγών στον Ταχυδρομικό Τομέα σε διεθνές και ιδιαίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να υπάρξουν σε σύντομο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα νομοθετικές ρυθμίσεις για το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και το Συμβόλαιο Διοίκησης μεταξύ ΕΛΤΑ και Ελληνικού Δημοσίου.
● Μέσα στα πλαίσια του παραπάνω επιχειρησιακού προγράμματος ο ΕΛΤΑ θα προσπαθήσει να πετύχει με βραχυχρόνια μέτρα δράσης:
● Δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο, σύμφωνα με δείκτες (πυκνότητα Ταχ. Γραφείων, συχνότητα περισυλλογής και διανομής αλληλογραφίας) που προκύπτουν από την αξιολόγηση του δικτύου.
● Σχεδιασμό και έλεγχο της ποιότητας του ταχυδρομικού έργου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τους στόχους βελτίωσης των χρόνων επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων.
● Εισαγωγή νέων υπηρεσιών-προϊόντων που θα λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και θα στηρίζονται στα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας.
● Ύπαρξη ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών (αποδεκτά όρια χρόνου αναμονής στη θυρίδα και διαδικασίες μείωσής του).
● Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής υποδομής (αυτοματοποίηση διαλογής ταχυδρομικών αντικειμένων περιοχών Αθηνών και Θεσ/νίκης και σύνδεση διαλογής με προγράμματα διαβιβάσεων).
● Καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών για την υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής πληροφοριακών συστημάτων που θα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στο σύνολο των διαδικασιών του ΕΛΤΑ σε Κεντρικό , Περιφερειακό, Τοπικό επίπεδο.
● Αναβάθμιση της πολιτικής ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης με βάση την νέα οργανωτική δομή του ΕΛΤΑ και την αύξηση της παραγωγικότητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Τα ειδικότερα μέτρα για την εξυπηρέτηση του κοινού είναι τα εξής:
● Λειτουργία Νέων Ταχυδρομικών Γραφείων: Κορυδαλλού 2, Αλίμου 2, Βριλησίων, Φιλοθέης, Αθήνας 151, Ηρακλείου 4, Θεσ/νίκης 12 κ.λ.π.
● Λειτουργία προωθημένων θυρίδων στις εξής περιοχές:
● Ακαδημίας, Αχαρνών ('Αγιος Παντελεήμων), Πλατεία Παπαδιαμάντη, Παραδείσου Αμαρουσίου, 'Ανω Γλυφάδας, Θρακομακεδόνων, Κρυονερίου, Βέροιας, Κατερίνης, Χαλκίδας, Λαμίας κλπ.
● Εφαρμογή Πιλοτικού Συστήματος Σειράς Προτεραιότητας σε Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών, Ταχ. Γραφείο Αθήνας 52, (Πλατείας Συντάγματος) και Αιγάλεω.
● Εφοδιασμός Χώρων Συναλλαγής Ταχ. Γραφείων με σύγχρονο εξοπλισμό.
● Αναδιοργάνωση Ταχ. Γραφείων Κεντρικού Ταχ. Γραφείου Αθήνας, Αθήνας 42, Ν. Ιωνίας Βόλου, κλπ.
● Έκδοση Ειδικών Ενημερωτικών Φυλλαδίων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα ισχύοντα τιμολόγια κλπ. για πλήρη ενημέρωση των πολιτών.
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας