31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Διευκόλυνση Aτόμων με Eιδικές Aνάγκες
ATH.ENA CARD
image

Διευκόλυνση Aτόμων με Eιδικές Aνάγκες


>  Γενικά
  

 
 
Γενικά
● Ο ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις συνθήκες που βρίσκεται ο χώρος συναλλαγής και μέσα στα πλαίσια των κανονιστικών διατάξεων της Επιχείρησης.
● Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από τις θυρίδες συναλλαγής των Ταχ. Γραφείων.
● Ειδικότερα σε κάθε Ταχ. Γραφείο υπάρχει σε εμφανές σημείο του χώρου συναλλαγής πινακίδα που αναγράφεται η ένδειξη «TA ΑTOMA ME EIΔIKΕΣ ANΑΓKEΣ EΞYΠHPETOΥNTAI KATA ΠPOTEPAIOTHTA».


 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας