31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Eπιτροπή Eπίλυσης Διαφορών
ATH.ENA CARD
image

Eπιτροπή Eπίλυσης Διαφορών


>  Γενικά
  

 
 
Γενικά
 ● Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του συναλλασσόμενου κοινού και της επιχείρησης και αφού ο καταναλωτής δεν έχει επιλύσει οριστικά το πρόβλημά του στα αρμόδια Ταχυδρομικά Γραφεία, στο Κεντρικό Γραφείο ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της επιχείρησης για την Πληροφόρηση των Καταναλωτών, οφείλει να απευθυνθεί σχετικά, με έντυπη αίτησή του, ή απλή έγγραφη αίτησή του στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης των Καταναλωτών και να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς του από την αρμόδια Επιτροπή Eπίλυσης Διαφορών, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό.
● Διαφορά είναι η αποδεδειγμένη αθέτηση από την επιχείρηση του παρόντος ΧΥΚ.
● Με τη διαδικασία αυτή η επιχείρηση οφείλει να απαντήσει οριστικά στον καταναλωτή για την υπόθεσή του μέσα σε προθεσμία ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης.
● Η παραπάνω αίτηση για την επίλυση της διαφοράς μπορεί να κατατεθεί σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία της Χώρας.

 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας