31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Συμπεριφορά - Σεβασμός - Eυπρέπεια Προσωπικού
ATH.ENA CARD
image

Συμπεριφορά - Σεβασμός - Eυπρέπεια Προσωπικού


>  Γενικά  


   
 
Γενικά
● Το προσωπικό του ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένο να επιδεικνύει τον αρμόζοντα σεβασμό έναντι του συναλλασσόμενου κοινού κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Διαπιστωμένες υπηρεσιακές παραβάσεις του προσωπικού σε θέματα συμπεριφοράς ελέγχονται αυστηρά από την Υπηρεσία με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαίτιου προσωπικού.
● Παράπονα του κοινού κατά του προσωπικού για ανάρμοστη συμπεριφορά γίνονται προφορικά στον Προϊστάμενο του Ταχ. Γραφείου ή στον Αναπληρωτή του, ή με την υποβολή έντυπης αναφοράς παραπόνων, ή και απλής έγγραφης αναφοράς προκειμένου αυτή να χρησιμεύσει ως στοιχείο διοικητικής έρευνας σε βάρος του υπαιτίου προσωπικού.
● Έντυπες αναφορές παραπόνων βρίσκονται σε όλα τα Ταχ. Γραφεία καθώς και στο Κεντρικό Γραφείο ή τις Περιφ/κές Υπηρεσίες πληροφόρησης καταναλωτών.
● Ο παραπονούμενος πελάτης μπορεί να υποβάλλει την παραπάνω αναφορά στο Ταχ. Γραφείο, στο Κεντρικό Γραφείο ή στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πληροφόρησης Καταναλωτών για την τεκμηρίωση των παραπόνων του.
● Στην περίπτωση κατάθεσης αναφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω ο παραπονούμενος πελάτης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα της επιχείρησης, εφόσον τούτο του ζητηθεί για τον ανωτέρω λόγο.
● Ο ΕΛΤΑ οφείλει να πληροφορήσει τον παραπονούμενο πελάτη, ο οποίος έχει ενεργήσει σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, για τα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας και την τυχόν άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαιτίου υπαλλήλου.
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας