31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Tαχυδρομικό Tιμολόγιο
ATH.ENA CARD
image

Tαχυδρομικό Tιμολόγιο


 >  Γενικά   

 
 
Γενικά
● Το Ταχυδρομικό Τιμολόγιο βρίσκεται σε εμφανές σημείο του χώρου συναλλαγής κάθε Ταχυδρομικού Γραφείου.
● Το Ταχυδρομικό Τιμολόγιο καθορίζεται από την επιχείρηση σε συνεργασία με το Εποπτεύον Υπουργείο στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση, με την ίδια τιμή, σε όλη τη Χώρα να είναι υποτιμολογημένες και να μην καλύπτουν το κόστος παραγωγής τους.
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας