22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Περιγραφή Tεχνικών Xαρακτηριστικών - Xρονικά Oρια Παρεχόμενων Yπηρεσιών
ATH.ENA CARD
image

Περιγραφή Tεχνικών Xαρακτηριστικών - Xρονικά Oρια Παρεχόμενων Yπηρεσιών


                            
 

  >  Γενικά
  >  Υπηρεσία Επιστολικού Ταχυδρομείου
  >  Υπηρεσία Δεμάτων
  >  Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς Αντικειμένων
  >  Υπηρεσία Επιταγών
  >  Υπηρεσία Ταχυπληρωμής
  >  Υπηρεσία Φιλοτελισμού
  >  Αλλες Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  >  Διανομή
  >  Ποιότητα


 
 
Γενικά
Ο ΕΛΤΑ προσφέρει τις ακόλουθες ταχυδρομικές υπηρεσίες εντός της Xώρας:.
 
Υπηρεσία Επιστολικού Ταχυδρομείου
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
● ΣΥΝΗΘΗ (χωρίς ειδική διαχείριση)
● ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Α'. Προτεραιότητας)
Είναι όλα τα αντικείμενα Επιστολικού Ταχυδρομείου Εσωτερικού ανεξαρτήτως περιεχομένου (επιστολές, κάρτες κ.λ.π.) .
Στόχος της Επιχείρησης είναι τα αντικείμενα αυτά να διανέμονται κατά κανόνα την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους εκτός ορισμένων περιπτώσεων που λόγω ειδικών συνθηκών επιδίδονται σε δυο ημέρες.
Το ανώτατο βάρος των κανονικών επιστολών είναι μέχρι 2 κιλά και για αντικείμενα που δεν τεμαχίζονται μέχρι 5 κιλά.
● ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Β' Προτεραιότητας)
● Είναι ταχυδρομικά αντικείμενα εσωτερικού με φθηνότερα ταχυδρομικά τέλη, των οποίων η επίδοση προβλέπεται να γίνεται κατά κανόνα την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσής τους.
● Το ανώτατο βάρος των οικονομικών επιστολών είναι 2 κιλά και για αντικείμενα που δεν τεμαχίζονται μέχρι 5 κιλά.
● ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)
● Είναι έντυπα με το ίδιο βάρος και μέγεθος που έχουν χαρακτήρα πληροφόρησης ή διαφήμισης με την προϋπόθεση ότι θα ταχυδρομούνται σε μεγάλες ποσότητες (σήμερα άνω των 1000) .
● Το ανώτατο βάρος τους καθορίζεται από το ταχυδρομικό τιμολόγιο, θεωρούνται αντικείμενα Β' προτεραιότητας και επιδίδονται σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή τους.
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)
Τα αντικείμενα χωρίς διεύθυνση (από πόρτα σε πόρτα) κατατίθενται σε μεγάλες ποσότητες (σήμερα άνω των 1000), θεωρούνται Β' προτεραιότητας και επιδίδονται σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή τους.
● ΒΙΒΛΙΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ -
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Τα αντικείμενα της κατηγορίας αυτής είναι Β' προτεραιότητας και έχουν μειωμένα ταχ. τέλη.
● ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Οι απαντητικές επιστολές-δελτάρια είναι αντικείμενα για τα οποία ο αποστολέας δεν επιβαρύνεται με ταχ. τέλη τα οποία καταβάλλει ο παραλήπτης. Διαχειρίζονται σαν αντικείμενα Α' προτεραιότητας και εισπράττεται το τέλος της α'. μονάδας βάρους.
● ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΥΦΛΩΝ (CECOGRAMMES)
Τα αντικείμενα αυτά διακινούνται ατελώς και είναι γραμμένα με την ειδική γραφή των τυφλών (ένδειξη CECOGRAMMES). Το ανώτατο όριο βάρους τους είναι 7 kgr.
● ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ
Εφαρμόζεται ειδικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενικά θεωρούνται ως αντικείμενα Β' προτεραιότητας εκτός από τον ημερήσιο Τύπο που διαχειρίζεται ως Α' προτεραιότητας.
● ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
● ΣΥΣΤΗΜMΕΝΑ
● Στην ειδική διαχείριση των συστημένων υπάγονται οι κανονικές επιστολές Α' προτεραιότητας, οι οικονομικές επιστολές Β' προτεραιότητας, τα βιβλία, τα φυλλάδια κ.λ.π. Κατατίθενται κατά κανόνα στις θυρίδες συναλλαγής, στους Αγροτικούς Διανομείς, ή μπορούν να ριχθούν σε γραμματοκιβώτια αρκεί να έχει γραφτεί από τον αποστολέα τους η ένδειξη «ΣΥΣΤΗΜMΕΝΟ» και να έχουν επικολληθεί σε γραμματόσημα τα αναλογούντα τέλη.
● Στον αποστολέα χορηγείται απόδειξη κατάθεσης και η επίδοση στον παραλήπτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του γίνεται μόνο με υπογραφή.
● ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
● Τα αντικείμενα αυτά είναι επιστολές με σημαντική αξία και το ανώτατο ποσό ασφάλισης είναι σήμερα 10 εκατομμύρια δρχ.
● Εκτός των συνήθων τελών καταβάλλεται επί πλέον ένα πάγιο και ένα αναλογικό τέλος ασφάλισης. Τα αντικείμενα αυτά σε όλα τα στάδια της διαχείρισής τους διακινούνται με υπογραφή.
● ΤΑΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Είναι ταχυδρομικά αντικείμενα που διαχειρίζονται όπως τα συστημένα και επιδίδονται αφού εκδοθεί η επιταγή που συνοδεύει το αντικείμενο. Για τα αντικείμενα αυτά καταβάλλεται ειδικό πρόσθετο τέλος.
● ΣΥΣΤΗΜMΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Μετά την επίδοση του συστημένου αντικειμένου που συνοδεύεται με απόδειξη παραλαβής, η απόδειξη παραλαβής επιστρέφεται υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη του συστημένου στον αποστολέα ως απλό αντικείμενο. Η απόδειξη παραλαβής υπόκειται σε ειδικό πρόσθετο τέλος.
● ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
Γίνονται δεκτά αντικείμενα του Επιστολικού Ταχυδρομείου που έχουν υποβληθεί στη συγκεκριμένη ειδική διαχείριση πρόσθετο τέλος και επιδίδονται από ειδικούς διανομείς ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό από τους κανονικούς διανομείς. Τα κατεπείγοντα επιδίδονται κατά κανόνα την επόμενη από την κατάθεσή τους εργάσιμη ημέρα.
● ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι προθεσμίες επίδοσης των ταχ. αντικειμένων ειδικής διαχείρισης είναι αντίστοιχες με αυτές των συνήθων αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου Εσωτερικού.
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
● ΣΥΝΗΘΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Είναι ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινούνται προς το Εξωτερικό της Χώρας, χωρίς ειδική διαχείριση και διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Είναι αντικείμενα που διαβιβάζονται στις ξένες χώρες με την ταχυτέρα οδό (κυρίως αεροπορικώς}.
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Είναι αντικείμενα που διαβιβάζονται είτε με μέσα επιφανείας είτε με το σύστημα SAL. (μικτό σύστημα μεταφοράς με μέσα επιφανείας και αεροπορικώς).
● ΒΙΒΛΙΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ -ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ (ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
Τα αντικείμενα αυτά διακινούνται ως Β προτεραιότητας.
● ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ)
● Είναι αντικείμενα (επιστολές-δελτάρια) των οποίων τα ταχ. τέλη δεν καταβάλλονται από τον αποστολέα αλλά από τον παραλήπτη.
● Για την χρήση των απαντητικών αντικειμένων απαιτείται ειδική άδεια.
● Η Υπηρεσία αυτή εκτελείται ύστερα από διμερείς συμφωνίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και εισπράττεται τέλος Εξωτερικού α' μονάδας βάρους Λοιπών Χωρών. Τα απαντητικά ταχ. αντικείμενα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω διμερείς συμφωνίες.
● ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΥΦΛΩΝ (CECOGRAMES]
Τα αντικείμενα αυτά διακινούνται ατελώς και είναι γραμμένα με την ειδική γραφή των τυφλών (ένδειξη CECOGRAMMES). Το ανώτατο όριο βάρους τους είναι 7 kgr.
● ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
● ΣΥΣΤΗΜMΕΝΑ
Τα αντικείμενα «Α» και «Β» προτεραιότητας μπορούν να αποσταλούν και ως συστημένα με την καταβολή πρόσθετου τέλους. Η κατάθεση γίνεται στις θυρίδες συναλλαγής ή στους Αγροτικούς Διανομείς, χορηγείται απόδειξη κατάθεσης και η επίδοση γίνεται με υπογραφή.
● ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Επιστολές Δηλωμένης Αξίας Εξωτερικού γίνονται δεκτές εφόσον η Χώρα προορισμού έχει δηλώσει ότι δέχεται επιστολές της κατηγορίας αυτής καθώς και το ύψος της δηλωθείσας αξίας.
● ΣΥΣΤΗMΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Συστημένες επιστολές με αντικαταβολή εξωτερικού γίνονται δεκτές εφόσον η Χώρα προορισμού έχει δηλώσει ότι δέχεται επιστολές της κατηγορίας αυτής καθώς και το ύψος του ποσού αντικαταβολής.
● ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
Γίνονται δεκτά αντικείμενα του Επιστολικού Ταχυδρομείου που έχουν υποβληθεί στη συγκεκριμένη ειδική διαχείριση και εφόσον η χώρα προορισμού δέχεται τα αντικείμενα της κατηγορίας αυτής.
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η απόδειξη παραλαβής συνοδεύει τα συστημένα, τα με αντικαταβολή και τα δηλωμένης αξίας αντικείμενα ειδικής διαχείρισης, υπόκειται σε ειδικό τέλος και μετά την επίδοση του αντικειμένου η απόδειξη παραλαβής υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη, επιστρέφεται στον αποστολέα ως απλό αντικείμενο.
● ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΦΙΞΗ}
● Για τα αφικνούμενα ταχ. αντικείμενα εφαρμόζονται κατά την άφιξή τους και κατά την διανομή τους οι προβλεπόμενες διατάξεις για τα ταχ. αντικείμενα καταγωγής Εσωτερικού.
● Ειδικότερα σε περίπτωση απώλειας Απόδειξης Παραλαβής συμπληρώνεται αντίγραφο της Απόδειξης και επιστρέφεται στον αποστολέα του συστημένου αντικειμένου.

 

Υπηρεσία Δεμάτων

● ΔΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
● ΣΥΝΗΘΗ
● Το ανώτατο όριο αποδεκτού βάρους για κάθε δέμα είναι 20 κιλά, με παρέκκλιση μέχρι 25 κιλά όταν το περιεχόμενό του δεν τεμαχίζεται. Υπάρχουν απαγορεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο των δεμάτων και αφορούν εύφλεκτες, εκρηκτικές, καυστικές, διαβρωτικές και ναρκωτικές ουσίες, καθώς και περιορισμοί που αφορούν αφενός τη συσκευασία εύθραυστων αντικειμένων, υγρών και λιπαρών ουσιών, προϊόντων σε σκόνη, χρωστικών και βιολογικών ουσιών, λοιμωδών και μή και αφετέρου τις διαστάσεις των δεμάτων.
● Πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαστάσεις των δεμάτων παρέχονται από τα Ταχ. Γραφεία, το Κεντρικό Γραφείο και τις Περιφ/κές Υπηρεσίες πληροφόρησης καταναλωτών.
● ΟΓΚΩΔΗ
Η υπέρβαση των διαστάσεων των συνήθων δεμάτων, επιβάλλει την καταβολή από τον αποστολέα τέλους προσαυξημένου κατά 50% του αντίστοιχου τέλους συνήθους δέματος.
● ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ
Προβλέπεται ειδική προστατευτική συσκευασία και κατά 50% αύξηση των συνήθων τελών.
● ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
Για δέματα με περιεχόμενο μεγάλης αξίας καταβάλλονται πρόσθετα αναλογικά τέλη ασφάλισης.
Ανώτατο ποσό ασφάλισης είναι σήμερα 10.000.000 δραχ.
● ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Δέματα με εμπορική αξία. Καταβολή πρόσθετου τέλους.
● ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Συνοδεύονται με ειδική απόδειξη πρόσθετο τέλος. Η απόδειξη επιστρέφεται στον αποστολέα ως απλό αντικείμενο.
● ΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Αφορούν δέματα που προορίζονται για παραλήπτες που διαμένουν στις πρωτεύουσες Νομών ή μεγάλες πόλεις. Καταβάλλεται πρόσθετο τέλος.● ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠO ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
Η Υπηρεσία αυτή παρέχεται εφόσον κατατίθενται περισσότερα από 20 δέματα ανά αποστολή και διέπεται από ειδικό τιμολογιακό καθεστώς. Ειδικές ρυθμίσεις και περιορισμοί ισχύουν για τα ογκώδη και εύθραυστα.
● ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η επίδοση δεμάτων εσωτερικού με εξαίρεση τα δέματα της παραγράφου 1.7 γίνεται από τις θυρίδες των Ταχ. Γραφείων, ύστερα από την έκδοση σχετικού ειδοποιητηρίου, στο οποίο θα αναγράφεται και το χρονικό διάστημα παραμονής του δέματος στο ταχ. Γραφείο επίδοσης.
● ΔΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
● ΔΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
● ΣΥΝΗΘΗ
● Τα Δέματα Εξωτερικού διαβιβάζονται αεροπορικώς, με μέσα επιφανείας, και με το σύστημα SAL (μικτό σύστημα μεταφοράς με μέσα επιφανείας και αεροπορικώς). Γίνονται δεκτά και ως επι αντικαταβολή ή Δηλωμένης αξίας, εφόσον το αποδέχεται η χώρα προορισμού.
● Τα δέματα Εξωτερικού κατατίθενται ανοιχτά για τον έλεγχο του περιεχομένου τους. Εφόσον ο αποστολέας θα τα προσκομίσει κλειστά, τότε ανοίγονται απ' αυτόν. Στη περίπτωση αυτή ο ΕΛΤΑ διευκολύνει τον αποστολέα, χορηγώντας υλικά συσκευασίας (χαρτί, σπάγγο) εάν αυτά έχουν καταστραφεί κατά τη διαδικασία ανοίγματος, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.
● ΟΓΚΩΔΗ
Γίνονται δεκτά από όσες Χώρες τα δέχονται με επιπλέον επιβάρυνση.
● ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
Γίνονται δεκτά για όσες Χώρες τα δέχονται και μέχρι του ποσού ασφάλισης που δέχεται η κάθε Χώρα. Το ποσό ασφάλισης εκφράζεται σε DTS.
Το κοινό μπορεί να πληροφορηθεί την εκάστοτε ισοτιμία DTS/δραχμής από τα Ταχυδρομικά Γραφεία.
● ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Λειτουργεί μόνο μονομερώς, δηλαδή παραλαβή δεμάτων προς αποστολή για Χώρες που τα δέχονται.
● ΔΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΦΙΞΗ)
Τα αφικνούμενα δέματα Εξωτερικού επιδίδονται από τις θυρίδες των ταχυδρομικών γραφείων, αφού ο παραλήπτης έχει ειδοποιηθεί με ειδοποιητήριο για την άφιξή τους. Σε ειδικές περιπτώσεις επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη με την καταβολή πρόσθετου τέλους.
 
 
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς Αντικειμένων
● ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
● ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Για το Εσωτερικό)
● Η Υπηρεσία λειτουργεί σε μεγάλες πόλεις της Χώρας.
● Με την εν λόγω Υπηρεσία διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια αντικείμενα βάρους μέχρι 20 κιλών. Υπάρχει δυνατότητα να σταλούν και ως ασφαλισμένα με την καταβολή πρόσθετου αναλογικού τέλους. (ανώτατο ποσό ασφάλισης 10.000.000 δραχ.).
● ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
● 2.1 EXPRESS MAIL SERVICE (Για το Εξωτερικό}
● Με την Υπηρεσία αυτή διακινούνται με ταχύτητα και ασφάλεια αντικείμενα βάρους μέχρι 20 κιλά και για Χώρες που δέχονται αντικείμενα της κατηγορίας αυτής.
● Η επίδοση των αντικειμένων πραγματοποιείται από 24 έως 48 ώρες, από την άφιξή τους στη Χώρα προορισμού και αφορά 140 χώρες του εξωτερικού.
 
 
Υπηρεσία Επιταγών
● ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ - Π ΛΗΡΩΜΗ
● Με τις ταχ/κές επιταγές στέλνονται χρηματικά ποσά τα οποία καταβάλλονται στη διεύθυνση του παραλήπτη ή στο Ταχ. Γραφείο ανάλογα με την επιθυμία του αποστολέα.
● Η έκδοση επιταγών γίνεται από τις θυρίδες των Ταχ. Γραφείων ή τους Αγροτικούς Διανομείς.
● ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
Υπάρχουν 4 κατηγορίες επιταγών:
● Η απλή ταχ. επιταγή.
● Η τηλεφωνική επιταγή.
● Η επιταγή αντικαταβολής.
● Η Στρατιωτική ταχ. επιταγή.
Οι ταχ. επιταγές εκδίδονται μέχρι ενός ορισμένου ανωτάτου ποσού (σήμερα μέχρι 1.000.000).
Η ισχύς τους ορίζεται από την ημέρα έκδοσής τους μέχρι το τέλος του επόμενου της έκδοσης μήνα. Στη διάθεση του παραλήπτη παραμένουν μέχρι και τις πρώτες 20 ημέρες του επόμενου της έκδοσης μήνα ενώ τις τελευταίες 10 ημέρες της ισχύος τους παραμένουν στην διάθεση του αποστολέα στον οποίο επιστρέφονται.
Στην περίπτωση απώλειας του σώματος της επιταγής πριν την πληρωμή και εφόσον δεν έχει παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, εκδίδεται νέα επιταγή η οποία εξοφλείται στον αποστολέα ή στον παραλήπτη της κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση απώλειας του σώματος της επιταγής πριν την πληρωμή και εφόσον έχει παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα εκδίδεται νέα επιταγή η οποία εξοφλείται μόνο στον αποστολέα της.
Ειδικά για τις επιταγές αντικαταβολής, είτε έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος τους, είτε όχι, εκδίδεται νέα επιταγή η οποία εξοφλείται μόνο στον παραλήπτη της.
Σε περίπτωση απώλειας ταχ. επιταγών δεν χορηγείται αποζημίωση και δεν επιστρέφονται τα ταχ. τέλη έκδοσης τους.
Υπάρχει δυνατότητα ένταξης των μεγάλων πελατών στο Σύστημα Ταχυπληρωμής με ειδικές επιπλέον ρυθμίσεις (υπέρ του πελάτη).

● ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η αποστολή-έκδοση επιταγών προς το Εξωτερικό δεν εκτελείται προς το παρόν. Πραγματοποιείται μόνον η πληρωμή επιταγών καταγωγής Εξωτερικού.

 

 

Υπηρεσία Ταχυπληρωμής
Με την Υπηρεσία αυτή ο ΕΛΤΑ εκτελεί μέσω Μηχανογραφικού Συστήματος Εισπράξεις και Πληρωμές για λογαριασμό των πελατών του.
Οι Υπηρεσίες που προσφέρει η Δ/νση Ταχυπληρωμής είναι:
● Η Υπηρεσία των ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
● Η Υπηρεσία των ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 
 
Υπηρεσία Φιλοτελισμού
● Ο ΕΛΤΑ εκδίδει φιλοτελικά είδη (γραμματόσημα, Φ.Π.Η.Κ., τευχίδια, φεγιέ, διαφημιστικά έντυπα, λευκώματα γραμ/μων) και τα διαθέτει αυτά στους πελάτες φιλοτελιστές εσωτερικού - εξωτερικού.
● Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει να στέλνει στη δ/νση που έχουν δηλώσει οι μόνιμοι συνδρομητές με συστημένη επιστολή όλα τα φιλοτελικά αντικείμενα που εκδίδει κάθε φορά.
● Ο ΕΛΤΑ έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα του φιλοτελιστές για το πρόγραμμα έκδοσης νέων σειρών γραμματοσήμων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
.
 
'Αλλες Παρεχόμενες Υπηρεσίες
● Ο ΕΛΤΑ δύναται να εκτελεί και άλλο έργο όπως τηλεταχυδρομείο, αγορά ξένων Τραπεζογραμματίων κ.λ.π. και να υπογράφει συμβάσεις με τρίτους για την εκτέλεση πρόσθετου έργου.
● Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι όροι των συμβάσεων οι οποίοι με κανένα τρόπο δεν μπορούν να οριοθετούν λιγότερες υποχρεώσεις προς τον αντισυμβαλλόμενο από αυτές που περιλαμβάνει ο ΧΥΚ.
 
 
Διανομή
● ΑΠΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τα προς διανομή απλά ταχ. αντικείμενα προσκομίζονται στην αναγραφόμενη διεύθυνση και τοποθετούνται στα γραμματοκιβώτια των πολυκατοικιών (εφόσον υπάρχουν), διαφορετικά τοποθετούνται σε ασφαλές σημείο της εισόδου.
● ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τα προς διανομή συστημένα αντικείμενα προσκομίζονται από το διανομέα στην αναγραφόμενη διεύθυνση και επιδίδονται με υπογραφή. Ειδικά για τις πολυόροφες οικοδομές οι διανομείς υποχρεούνται να επιδώσουν μέχρι τον πρώτο όροφο, αν δεν υπάρχει ανελκυστήρας και σε όλους τους ορόφους αν υπάρχει.
● ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
Οι προς εξόφληση ταχυδρομικές επιταγές, [που αφορούν και συντάξεις και επιδόματα Ασφαλιστικών Φορέων] προσκομίζονται στην αναγραφόμενη διεύθυνση μία μόνο φορά και εξοφλούνται στους ίδιους τους επιγραφόμενους, ή τους πληρεξούσιούς τους, με τους περιορισμούς της κατ' οίκον επίδοσης χρηματικών ποσών και τις ανωτέρω περιγραφόμενες ρυθμίσεις αναφορικά με την ύπαρξη ή μη ανελκυστήρα στην πολυκατοικία.
● ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΕΣ
Ταχ. αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου, που έχουν επιγραφή αριθμό γραμματοθυρίδας, αν μεν είναι απλά τοποθετούνται εντός της γραμματοθυρίδας , εάν δε είναι ειδικής διαχείρισης (συστημένα, επί αντικαταβολή , δηλωμένης αξίας) εκδίδεται ειδοποιητήριο, για την επίδοσή τους από τη θυρίδα του Ταχ. Γραφείου, το οποίο τοποθετείται στην οικεία γραμματοθυρίδα. Το ίδιο γίνεται για τα δέματα και τις επιταγές.
● ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ
● Για τα απλά αντικείμενα που έχουν βάρος άνω των 1000 γραμμαρίων εκδίδεται ειδοποιητήριο από τον διανομέα προκειμένου να προσέλθει ο παραλήπτης του στο Ταχ. γραφείο για την παραλαβή τους.
● Στη περίπτωση επίδοσης συστημένης αλληλογραφίας και εξόφλησης ταχ. επιταγών κατά την οποία απουσιάζει ο παραλήπτης εκδίδεται ειδοποιητήριο για την προσέλευσή του στο Ταχ. Γραφείο στο οποίο αναγράφεται το χρονικό διάστημα παραμονής του ταχ. αντικειμένου σε αυτό

 
 
Ποιότητα
Στόχος της Επιχείρησης είναι τα αντικείμενα Επιστολικού Ταχυδρομείου Εσωτερικού να επιδίδονται ως εξής:
● Τα Α' προτεραιότητας την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα κατάθεσης (Χ+1)
● Τα Β' προτεραιότητας σε τρεις (3)εργάσιμες από την ημέρα κατάθεσης (Χ +3).
● Τα αντικείμενα «Ομαδική επιστολή με Διεύθυνση» και τα «Αντικείμενα χωρίς Δ/νση Παραλήπτη» επιδίδονται μέσα σε πέντε (5)εργάσιμες μετά την ημέρα κατάθεσής τους (Χ +5).
Τα αντικείμενα Επιστολικού Ταχυδρομείου Εξωτερικού επιδίδονται τα μεν Α' προτεραιότητας σε τρεις (3) εργάσιμες μετά την ημέρα κατάθεσής τους, τα δε Β' προτεραιότητας σε πέντε (5) εργάσιμες μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
Ειδικότερα για τα ταχ. αντικείμενα Εξωτερικού ο ΕΛΤΑ οφείλει να παραδώσει αυτά την επομένη ημέρα από την κατάθεσή τους στο μεταφορέα με τον οποίο συνεργάζεται. Ο παραπάνω μεταφορέας οφείλει να παραδώσει τα αντικείμενα αυτά στη ξένη ταχυδρομική υπηρεσία. Επομένως η ευθύνη του ΕΛΤΑ περιορίζεται μόνο στην έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω ταχ. αντικειμένων στο μεταφορέα χωρίς να ευθύνεται για ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή της Ξένης ταχυδρομικής υπηρεσίας με την οποία συνεργάζεται, εκτός από τις περιπτώσεις ευθύνης που αναφέρονται σαφώς στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος ΧΥΚ.
Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τα ταχ. αντικείμενα ταχυδρομούνται τις προβλεπόμενες ώρες.
Για την επίδοση της αφικνούμενης αλληλογραφίας Εξωτερικού ο ΕΛΤΑ ευθύνεται από το στάδιο παραλαβής των ταχυδρομικών αντικειμένων Εξωτερικού από το μεταφορέα χωρίς να ευθύνεται για ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή της Ξένης Ταχυδρομικής Υπηρεσίας με την οποία συνεργάζεται, εκτός από τις περιπτώσεις ευθύνης που αναφέρονται σαφώς στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος ΧΥΚ.
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων