17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΕΛΤΑ Γενικά - Xαρακτηριστικά της επιχείρησης
ATH.ENA CARD
image

Γενικά - Xαρακτηριστικά της επιχείρησης


 

  >  Γενικά
  >  Xαρακτηριστικά της επιχείρησης
 


 
 
Γενικά
Η Επιχείρηση στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει το Xάρτη Yποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) με πρωταρχικό στόχο τη ρύθμιση των σχέσεών της με το συναλλασσόμενο κοινό.
Ο Χ.Υ.Κ. εκτός από τη βασική και υπεύθυνη πληροφόρηση σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσφέρει ο ΕΛΤΑ, προσδιορίζει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μεταξύ πελατών και Επιχείρησης, ώστε ο κάθε πελάτης του Ταχυδρομείου να μπορεί να ελέγχει την αξιοπιστία της Επιχείρησης και να αναζητά σε τυχόν περιπτώσεις που ευθύνεται ο ΕΛΤΑ την προβλεπόμενη αποζημίωση.
Μόνο o ΕΛΤΑ μπορεί να εγγυηθεί το απόρρητο της αλληλογραφίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους και να παρέχει τις υπηρεσίες του με την απαιτούμενη κατά περίπτωση εχεμύθεια για την προστασία των συμφερόντων των πελατών του.
Αξίζει να επισημανθεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές που αφορούν προϊόντα - υπηρεσίες που παράγει και προσφέρει ο ΕΛΤΑ, απορρέουν τόσο από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, όσο και από τις Παγκόσμιες Ταχυδρομικές Συμβάσεις που ισχύουν για τα Κράτη - Μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, της οποίας είναι μέλος και η Ελλάδα.
Η συνεχής προσπάθεια των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο κοινό εντατικοποιείται με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον Εκσυγχρονισμό τους, ώστε και σήμερα και στο μέλλον να είναι εμφανής η παρουσία του Δημοσίου Ταχυδρομείου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας.
 
 
Xαρακτηριστικά της επιχείρησης
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν ως αποστολή τους την οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη δικτύου ταχυδρομικών καταστημάτων στο σύνολο της επικράτειας και την παροχή μέσω αυτών καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων καθώς και την εκτέλεση κάθε άλλου έργου που προσιδιάζει στη φύση των Ταχυδρομείων.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποτελούν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο ως κοινωνικοποιημένος Οργανισμός λειτουργεί προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος, ως δημόσια επιχείρηση και με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει δε νομικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, που ασκείται από τους Υπουργούς, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του μεγέθους της επιχείρησης είναι:
● Αριθμός εργαζομένων : περίπου 11.500
● Αριθμός Ταχ. Γραφείων: 965
● Αριθμός Ταχ. Πρακτορείων : 275
● Αριθμός Κομβικών Κέντρων Διαλογής: 22
● Αριθμός Ταχ. Τομέων αστικής διανομής: περίπου 3.000
● Αριθμός Ταχ. Τομέων Αγροτικής Διανομής: περίπου 1.200
● Αριθμός γραμματοκιβωτίων περισυλλογής αλληλογραφίας: περίπου 13.000
Για τη σύνταξη του παρόντος ΧΥΚ λήφθηκαν υπόψη:
● οι απόψεις της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ν. 2251/1994.
● Οι διατάξεις του Ν. 2414/96.
● Οι διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.
● Οι Συμβάσεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.
● Οι σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
● Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ταχυδρομεία».
 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας