13/08/2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Χάρτες υποχρεώσεων Προς τους Καταναλωτές Χάρτα ΟΣΕ
ATH.ENA CARD
image

Χάρτα ΟΣΕ


Οδηγός Του Πολίτη > Χάρτες Υποχρεώσεων Προς Τους Καταναλωτές > Χάρτα ΟΣΕ

Ενότητες

13.3.0 Για ποιον ισχύει η Χάρτα ΟΣΕ

13.3.1 Επιβατικές Μεταφορές

13.3.2 Ευθύνη του ΟΣΕ για Επιβατικές Μεταφορές

13.3.3 Εμπορευματικές Μεταφορές

13.3.4 Ευθύνη του ΟΣΕ για Μεταφερόμενα Εμπορεύματα

13.3.5 Πρόσβαση καταναλωτών στις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

13.3.6 Απόψεις-Διαμαρτυρίες Καταναλωτών, Επίλυση Διαφορών

13.3.7 ’τομα με Ειδικές Ανάγκες

13.3.8 Προοπτικές εκσυγχρονισμού του Δικτύου

13.3.9 Χάρτα ΟΣΕ ( pdf )
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας