04/04/2014 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα Δημόσια Σημεία Ευρυζωνικής Πρόσβασης | 28/03/2014 Ανακοινώνεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προκήρυξης για το έργο «Aνάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια | 28/03/2014 Δημόσια διαβούλευση στη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020 | 24/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ώρα Αρχική Σελίδα »   Οδηγός του Πολίτη »   Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων »   Θέματα Ελληνικών Ταχυδρομείων »   Ταχυδρομικά δέματα
image

Ταχυδρομικά δέματα


>  Δέματα (γενικά)  
  >  Α΄. Κατηγορίες Δεμάτων Εσωτερικού
  >  1. Συνήθη (Απλά) Δέματα
  >  2. Δέματα Αντικαταβολής
  >  3. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
  >  4. Δέματα κατ'οίκον Επίδοσης ή Παραλαβής
  >  5. Δέματα με Ειδοποίηση Παραλήπτη (Ε.Τ.Ε.Π) ή με Ειδοποίηση  Αποστολέα (Ε.Τ.Ε.Α) σε κινητό
Τηλέφωνο

  >  6. Δέματα με Απόδειξη Παραλαβής
  >  7. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα
  >  8. Ομαδικά Δέματα
  >  9. Ενάριθμα Δέματα  
  >  10.Στρατιωτικά Δέματα
  >  Β΄. Κατηγορίες Δεμάτων Εξωτερικού
  >  1. Δέματα Αντικαταβολής
  >  2. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
  >  3. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα  

 
 
Δέματα (γενικά) 
Ο ΕΛΤΑ διακινεί μεγάλες ποσότητες Δεμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.
Υπάρχουν απαγορεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο των Δεμάτων, που αφορούν εύφλεκτες, εκρηκτικές και καυστικές ύλες, ναρκωτικές ουσίες, καθώς και προϊόντα ή αντικείμενα που υπόκεινται σε σήψη ή φθορά.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης
Τα Ταχ. Δέματα πρέπει να κατατίθενται καλά συσκευασμένα
και να φέρουν ευδιάκριτα τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Ταχ. Κώδικα). Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διασφάλιση του περιεχομένου των Δεμάτων σας, ο ΕΛΤΑ μπορεί να σας προμηθεύσει με χαρτοκιβώτια συσκευασίας, τα οποία διατίθενται σε τέσσερα μεγέθη από τα Ταχ. Γραφεία.
Το ανώτερο επιτρεπτό βάρος είναι τα 20 κιλά ή αν δεν τεμαχίζεται το περιεχόμενο τα 25 κιλά.
Τα Ταχ. Δέματα συνοδεύονται υποχρεωτικά με το Δελτίο αποστολής, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται, ευδιάκριτα τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη και το τηλέφωνο του, αν υπάρχει.
Τα Ταχ. Δέματα δύνανται να ενταχθούν σε ειδικές διαχειρίσεις, οι οποίες εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες πελατών, ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Για τις ειδικές διαχειρίσεις των Ταχ. Δεμάτων εισπράττονται πλέον των συνήθων τελών αποστολής τα ειδικά τέλη της αντίστοιχης ειδικής διαχείρισης.
Χρόνος Επίδοσης
Τα Δέματα Εσωτερικού επιδίδονται κατά κανόνα την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
Τα Δέματα, εφόσον δεν επιδοθούν μέσα στο τριήμερο, παραμένουν προς επίδοση στα Ταχ. Γραφεία ,στη διάθεση του παραλήπτη, για ένα 15νθήμερο από την ημερομηνία άφιξής τους. Είναι όμως δυνατόν η παραμονή τους να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, εφόσον υπάρχει έγγραφη εκφρασμένη επιθυμία του αποστολέα τους στο Δελτίο του Δέματος.
Ο χρόνος επίδοσης των Δεμάτων Εξωτερικού (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ή S.A.L) εξαρτάται από τους κανονισμούς των ξένων χωρών. Ο ΕΛΤΑ οφείλει να τα παραδώσει στους προβλεπόμενους, μετά την κατάθεσή τους, χρόνους στον μεταφορέα, με τον οποίο συνεργάζεται, χωρίς να ευθύνεται για ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή της ξένης ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη επίδοσης των Δεμάτων μέσα σε ένα 3μέρο από την ειδοποίησή τους στους παραλήπτες ή τους αποστολείς τους, τότε αυτά επιβαρύνονται με τέλη αποθήκευσης ανά ημέρα μέχρι ένα καθορισμένο ανώτατο όριο.
Διαστάσεις
Οι ελάχιστες διαστάσεις των Ταχ. Δεμάτων τόσο για το Εσωτερικό όσο και για το Εξωτερικό είναι:
● ΜΗΚΟΣ: 15cm
● ΠΛΑΤΟΣ: 11cm
● ΥΨΟΣ: 1cm
ενώ οι μέγιστες είναι:
ΜΗΚΟΣ: 1,5 μέτρο και το άθροισμα του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκους να μην υπερβαίνει τα 3 μέτρα.
Όταν τα Δέματα έχουν κυλινδρικό σχήμα, το μήκος τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο, ούτε η διάμετρός τους να είναι μεγαλύτερη από 30 cm.
 
 
Α΄. Κατηγορίες Δεμάτων Εσωτερικού
 
 
1. Συνήθη (Απλά) Δέματα
Τα Συνήθη Δέματα αποτελούν την πιο απλουστευμένη και σε χαμηλή τιμή κατηγορία Δεμάτων που προσφέρει ο ΕΛΤΑ στους πελάτες του.
Διαβιβάζονται με τα μέσα επιφανείας, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις και η χρεώνονται συνολικά τους σε όλα τα στάδια διαχείρισής τους.
Τα Συνήθη Δέματα δύνανται να ενταχθούν σε ειδικές διαχειρίσεις/κατηγορίες, που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων, οι οποίες περιγράφονται ακριβώς στη συνέχεια.
 
 
2. Δέματα Αντικαταβολής
Τα δέματα αυτά συνοδεύονται από Ταχ. Επιταγή Αντικαταβολής ή Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή ή Συναλλαγματικές, όπου αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης για να τα παραλάβει ή απαιτείται αποστολή άλλου Δέματος. Για τα Δέματα αυτά ο αποστολέας πληρώνει επιπλέον των συνήθων τελών και πρόσθετο ειδικό τέλος.
Η επίδοσής τους γίνεται από τις θυρίδες των Ταχ. Γραφείων, αφού ειδοποιηθεί ο παραλήπτης, ή από τους Αγροτικούς Διανομείς.
Το ανώτατο ποσό αντικαταβολής των Δεμάτων καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά τιμολογιακή πολιτική του ΕΛΤΑ.

2.1. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Η επίδοση των Δεμάτων αυτών γίνεται με την πληρωμή της Ταχυδρομικής Αντικαταβολής από τον παραλήπτη του Δέματος.
Μετά την επίδοση τους ο αποστολέας του Δέματος εισπράττει σε μετρητά το ποσό της αντικαταβολής.
2.2. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ή ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
Η επίδοση τους γίνεται με την παραλαβή από τον παραλήπτη Ιδιωτικής ή Τραπεζικής Επιταγής, με ημερομηνία πληρωμής την ημέρα παραλαβής του Δέματος ή άλλη ημερομηνία, που συμφωνεί ή αποδέχεται ο αποστολέας του Δέματος. Διευκρινίζεται ότι, δεν θα γίνονται δεκτές επιταγές με οπισθογράφηση. Η Τραπεζική Επιταγή ή Ιδιωτική Επιταγή, η οποία έχει υπογραφεί και συμπληρωθεί καθ' ολοκληρίαν, αποστέλλεται στον αποστολέα του Δέματος με επιστολή Δηλωμένης Αξίας.
2.3. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
Η επίδοση των Δεμάτων Αντικαταβολής Με Συναλλαγματικές γίνεται με την παραλαβή υπογεγραμμένων από τον παραλήπτη των Συναλλαγματικών, με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα παραλαβής του Δέματος. Οι Συναλλαγματικές αυτές, οι οποίες έχουν υπογραφεί και συμπληρωθεί καθ' ολοκληρίαν, αποστέλλονται στον αποστολέα του Δέματος με επιστολή Δηλωμένης Αξίας.
2.4. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ
Το Δέματα αυτά επιδίδονται στους παραλήπτες τους, εφόσον αυτοί την ίδια στιγμή ταχυδρομούν άλλο Δέμα, με παραλήπτη τον αποστολέα του αρχικού Δέματος.
Το βάρος και το περιεχόμενο του αποστελλομένου Δέματος είναι ευθύνη του αποστολέα και παραλήπτη αντίστοιχα.
2.5. ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Τα Δέματα αυτά συνοδεύονται:
● Είτε με Ταχ. Επιταγή Αντικαταβολής και Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή.
● Είτε με Συναλλαγματικές και Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή,
● Είτε με Ταχ. Επιταγή Αντικαταβολής και Συναλλαγματικές.
● Είτε με Εγγυητική Επιστολή ή Υπεύθυνη Δήλωση ή συνδυασμό και των δύο ή ενός εξ αυτών με Ταχυδρομική ή Ιδιωτική ή Τραπεζική Επιταγή ή και Συναλλαγματική.
Η διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης των προαναφερομένων Δεμάτων είναι η ίδια με την κάθε μεμονωμένη κατηγορία αυτών.
 
 
3. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
Για Δέματα με περιεχόμενο σημαντικής αξίας, ο ΕΛΤΑ παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης εξασφάλισης, αποστέλλοντας τα Δέματα αυτά ως Δηλωμένης Αξίας. Εισπράττεται επιπλέον ένα πάγιο τέλος και ένα αναλογικό επί της αξίας που δηλώνεται. Σε περίπτωση απώλειας του Δέματος, ο ΕΛΤΑ αποζημιώνει τον αποστολέα με το ποσό της αξίας που έχει δηλωθεί.
Τα Ασφαλισμένα Δέματα διακινούνται σε όλα τα στάδια, προς μεγαλύτερη ασφάλεια, αναλυτικά καταχωρημένα και με υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων.
 
 
4. Δέματα κατ'οίκον Επίδοσης ή Παραλαβής
O ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την επίδοση των Δεμάτων στη διεύθυνση του παραλήπτη, στις μεγαλύτερες πόλεις και στις αγροτικές περιοχές, εφόσον βέβαια το ζητήσει ο αποστολέας ή ο παραλήπτης.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής Δεμάτων (τουλάχιστον 10) από τη διεύθυνση του αποστολέα , ύστερα από σχετικό αίτημά του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης πληρώνει επιπλέον τέλος, το οποίο εξαρτάται για την πρώτη περίπτωση από το βάρος του Δέματος και για τη δεύτερη από τη χιλιομετρική απόσταση και το τονάζ του υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
 
 
5. Δέματα με Ειδοποίηση Παραλήπτη (Ε.Τ.Ε.Π) ή με Ειδοποίηση Αποστολέα (Ε.Τ.Ε.Α) σε κινητό Τηλέφωνο
Με τη κατηγορία των Δεμάτων αυτών παρέχεται η δυνατότητα ειδοποίησης του παραλήπτη σε κινητό τηλέφωνο για την άφιξη του Δέματος καθώς και η δυνατότητα ειδοποίησης του αποστολέα σε κινητό τηλέφωνο για την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η επίδοση του Δέματος στον παραλήπτη.
Τα Δέματα αυτά επιβαρύνονται με ένα επιπλέον πρόσθετο ειδικό τέλος.
 
 
6. Δέματα με Απόδειξη Παραλαβής
Όλα γενικά τα Δέματα Εσωτερικού δύνανται να συνοδεύονται με απόδειξη παραλαβής ατελώς, η οποία υπογράφεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους και επιστρέφεται στον αποστολέα. Έτσι ο αποστολέας γνωρίζει την ημερομηνία και την ώρα επίδοσης του Δέματος στον παραλήπτη.
 
7. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα
Ογκώδη Δέματα είναι τα Δέματα εκείνα που το μήκος τους είναι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο και το άθροισμα του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου, που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκους, είναι μεγαλύτερο από 3 μέτρα, χωρίς το άθροισμα αυτό να μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 4 μέτρα. Για τα ογκώδη δέματα χρησιμοποιούνται ειδικές ετικέτες που επικολλούνται στα Δέματα και στα Δελτία Αποστολής.
Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα εύθραυστα Δέματα, που λόγω της φύσης του περιεχομένου τους ή της κατασκευής τους χρειάζονται ειδική συσκευασία και ιδιαίτερη φροντίδα στα στάδια της μεταφοράς τους.
 
 
8. Ομαδικά Δέματα
Ο ΕΛΤΑ ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της αγοράς καθώς και εξυπηρέτηση των πελατών εκείνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλήσεων από απόσταση, έχει καθιερώσει την ειδική κατηγορία των Ομαδικών Δεμάτων, που προσφέρεται σε χαμηλή τιμή.
Ως Ομαδική Αποστολή Δεμάτων θεωρείται η ομαδική κατάθεση / αποστολή από 5 και πάνω Δεμάτων.
Τα Δέματα αυτά τιμολογούνται με ειδικό πάγιο τέλος ανά Δέμα και αναλογικό ανά κιλό και δύνανται να υπαχθούν σε μία ή και περισσότερες πρόσθετες ειδικές διαχειρίσεις/κατηγορίες, που περιγράφονται παραπάνω.
 
 
9. Ενάριθμα Δέματα 
Είναι κατηγορία Δεμάτων, που αποσκοπεί στην απαλλαγή του πελάτη από διαδικασία αναγραφής/συμπλήρωσης του Δελτίου Δέματος και άλλων λοιπών διατυπώσεων.
Τα Δελτία των Δεμάτων συμπληρώνονται από τα αρμόδια για την επίδοσή τους όργανα. Οι υπόλοιπες διαδικασίες διαχείρισής του είναι ίδιες με εκείνες των Συνήθων Δεμάτων.
 
 
10. Στρατιωτικά Δέματα
Ο ΕΛΤΑ παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες να αποστέλλουν Δέματα μέχρι 2 κιλά, ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, σε κληρωτούς Οπλίτες και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν σε Στρατιωτικές Μονάδες.
Επίσης οι νεοσύλλεκτοι κληρωτοί Οπλίτες και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να αποστέλλουν την Πολιτική Περιβολή τους με Δέματα βάρους μέχρι 5 κιλά, ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, μέσω των Στρατιωτικών Ταχυδρομείων στο εσωτερικό της χώρας.
.
 
Β΄. Κατηγορίες Δεμάτων Εξωτερικού
Τα Δέματα Εξωτερικού διαβιβάζονται στον προορισμό τους είτε αεροπορικώς, είτε το σύστημα SAL (μικτό σύστημα μεταφοράς με μέσα επιφανείας και αεροπορικώς). Η διαβίβαση με το σύστημα SAL είναι πιο οικονομική από την αντίστοιχη αεροπορική και πιο γρήγορη από τα μέσα επιφανείας.
Δύνανται να αποσταλούν ως Επί Αντικαταβολή ή Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα), εφόσον αυτό το αποδέχεται η χώρα προορισμού.
Τα Δέματα Εξωτερικού προσκομίζονται κατά τη κατάθεση ανοιχτά για τον έλεγχο του περιεχομένου τους. Πληροφορίες για τα διάφορα είδη που δέχονται οι χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να πάρετε από όλα τα Ταχ. Γραφεία.
Για την αποστολή Δέματος στο Εξωτερικό σε χώρες εκτός Ε.Ε., συμπληρώνετε και Τελωνειακή Δήλωση στην οποία δηλώνετε το περιεχόμενο του Δέματος, την αξία του και αν είναι δώρο ή όχι.

 
 
1. Δέματα Αντικαταβολής
Δέματα Εξωτερικού Αντικαταβολής αποστέλλονται μόνο προς ορισμένες χώρες, κυρίως της Ευρώπης. Πληροφορίες για τις χώρες που δέχονται τέτοια Δέματα καθώς και για το ανώτατο όριο αντικαταβολής, δίδονται από όλα τα Ταχ. Γραφεία.
 
2. Δέματα Δηλωμένης Αξίας (Ασφαλισμένα)
Ο ΕΛΤΑ μεταφέρει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό Δεμάτων. χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα μεταφοράς, μέχρι τον προορισμό τους, μερικές φορές και για λόγους πέραν των ταχυδρομικών δυνατοτήτων, μπορεί να καθυστερήσουν, να φθαρούν ή αν αλλοιωθεί το περιεχόμενό τους. Για όλα αυτά , ο ΕΛΤΑ παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης.
Τα Ασφαλισμένα Δέματα επιβαρύνονται με επιπλέον πάγια τέλη και αναλογικά επί της αξίας που δηλώνεται.
Σε περίπτωση απώλειας Ασφαλισμένου Δέματος, ο ΕΛΤΑ αποζημιώνει τον αποστολέα με το ποσό της αξίας που έχει δηλωθεί. Ενώ σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας μερική ή ολικής του περιεχομένου, με το ποσό της προξενηθείσας βλάβης ή ζημίας.

 
 
3. Δέματα Μεγάλου Μεγέθους (Ογκώδη) ή Εύθραυστα
Ογκώδη Δέματα είναι τα Δέματα εκείνα που το μήκος τους είναι μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο και το άθροισμα του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου, που υπολογίζεται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του μήκους, είναι μεγαλύτερο από 3 μέτρα, χωρίς το άθροισμα αυτό να μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 4 μέτρα.
Για τα Ογκώδη Δέματα χρησιμοποιούνται ειδικές ετικέτες που επικολλούνται στα Δέματα και στα Δελτία Αποστολής.
Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα εύθραυστα Δέματα, που λόγω της φύσης του περιεχομένου τους ή της κατασκευής τους χρειάζονται ειδική συσκευασία και ιδιαίτερη φροντίδα στα στάδια της μεταφοράς τους. Τα Ογκώδη Δέματα επιβαρύνονται, ανάλογα με την επιλογή διαβίβασης (Αεροπορικώς ή S.A.L), με επιπλέον 50% των αντιστοίχων Ταχυδρομικών Τελών.
 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Προτείνετε αυτή τη σελίδα σε ένα φίλο    Εκτύπωση

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid XHTML 1.0 Transitional