04/04/2014 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα Δημόσια Σημεία Ευρυζωνικής Πρόσβασης | 28/03/2014 Ανακοινώνεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προκήρυξης για το έργο «Aνάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια | 28/03/2014 Δημόσια διαβούλευση στη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020 | 24/03/2014 Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ώρα Αρχική Σελίδα »   Οδηγός του Πολίτη »   Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων »   Θέματα Ελληνικών Ταχυδρομείων »   Υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου
image

Υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου


 >  1.Επιστολές (γενικά)
  >  1.1 Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  1.2 Επιστολές Β΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  2. Ομαδική Αποστολή Επιστολων Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού
  >  3. Διεθνής Ομαδικής  Αποστολή  Αντικειμένων Επιστολικού Ταχυδρομείου
  >  4. Κατεπείγουσες  Επιστολές (Express) Εσωτερικού - Εξωτερικού  
  >  5. Συστημένες Επιστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  6. Συστημένες Επιστολές με Αποδείξη Παραλαβής (Α.Π) Εσωτερικού-Εξωτερικού
  >  7. Επιστολές με Βεβαιωμένη  Επίδοση  Εσωτερικού
  >  8. Επιστολές Δηλωμένης Αξίας Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  9. Επιστολές με  Αντικαταβολή  Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  10. Ανάγλυφες  Εκτυπώσεις  για Χρήση των Τυφλών (Cecogrammes) Εσωτερικού-Εξωτερικού
  >  11. Διεθνή Ενσημα Απαντήσεως (Coupons  Reponse)
  >  12. Ομαδικές Επιστολές Εσωτερικού (Διαφημιστικό Ταχυδρομείου)
  >  13. Υπηρεσία Infopost (μόνο για το εσωτερικό)
  >  14. Υπηρεσία Press Post (μόνο για το εσωτερικό)
  >  15. Απαντητικές Επιστολές (Εσωτερικού - Εξωτερικού)
  >  16. Ειδικοί Σάκοι Εσωτερικού - Εξωτερικού (Σάκοι M)
  >  17. Στρατιωτική Αλληλογραφία    

 
 
1. Επιστολές (γενικά)
Με τον ΕΛΤΑ μπορείτε να στείλετε κάθε είδους επιστολή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό από όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία, Ταχυδρομικά Πρακτορεία, Γραμματοκιβώτια και Αγροτικούς Διανομείς. Οι επιστολές διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης Επιστολών:
● Το βάρος τους να μην υπερβαίνει τα 2 κιλά. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για μεμονωμένα βιβλία που δεν τεμαχίζονται, το ανώτατο επιτρεπτό βάρος είναι μέχρι 5 κιλά.
● Το άθροισμα των διαστάσεών τους (μήκος + πλάτος + πάχος) να μην υπερβαίνει τα 90cm σε επίπεδη επιφάνεια, χωρίς η μεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει τα 60cm.
● Το άθροισμα των διαστάσεών τους όταν έχουν σχήμα κυλινδρικό να μην ξεπερνά τα104cm χωρίς η μεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει τα 60cm.
● Οι διαστάσεις των απερικάλυπτων Καρτών Εξωτερικού (αυτών δηλαδή που ταχυδρομούνται χωρίς φάκελο) πρέπει να είναι οι Ελάχιστες: 9 Χ 14cm και οι Μέγιστες: 12 Χ 23,5cm.
● Ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάθεσης ή τον τρόπο προπληρωμής των Ταχυδρομικών Τελών (γραμματόσημο, Μηχ. Προπληρωμής, μετρητά), οι επιστολές πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικα). Ο ΕΛΤΑ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις όταν η διεύθυνση του παραλήπτη δεν είναι πλήρης.
● Οι επιστολές πρέπει να φέρουν επικολλημένα, στην άνω δεξιά θέση του φακέλου, τα γραμματόσημα με τα αναλογούντα Ταχυδρομικά Τέλη.
● Όταν οι επιστολές κατατίθενται ομαδικά ή με μηχανή προπληρωμής, τότε πρέπει απαραίτητα να φέρουν το αντίστοιχο, με την υπηρεσία που έχει επιλεγεί Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας, τύπωμα.
 
 
1.1 Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού 
Οι Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας είναι όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα, ανεξαρτήτως περιεχομένου ή τρόπου γραφής του κειμένου τους, όπως επιστολές, ευχετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμοί, έντυπα κ.λ.π.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
 Ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
 Επί των Επιστολών Α΄ Προτεραιότητας πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον μια εκ των ενδείξεων:
● "Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ" ή "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ" για το Εσωτερικό.
● "PAR AVION" ή "BY AIR MAIL" ή "PRIORITAIRE" ή "PRIORITY" για το Εξωτερικό.

Χρόνος Επίδοσης:
● Οι Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού επιδίδονται κατά κανόνα την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
● Οι Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας Εξωτερικού επιδίδονται σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
Ειδικότερα για τις επιστολές εξωτερικού ο ΕΛΤΑ οφείλει να τις παραδώσει την επόμενη ημέρα από την κατάθεσή τους στον μεταφορέα με τον οποίο συνεργάζεται. Η ευθύνη του ΕΛΤΑ περιορίζεται μόνο στην έγκαιρη παράδοση των επιστολών στο μεταφορέα χωρίς να ευθύνεται για ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή της ξένης ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Επιπλέον Δυνατότητες:
Οι Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας μπορούν, με επιπρόσθετα τέλη, να ταχυδρομηθούν και ως συστημένες, κατεπείγουσες, ασφαλισμένες (δηλωμένης αξίας), αντικαταβολής και με βεβαιωμένη επίδοση.
.
 
1.2 Επιστολές Β΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού
Είναι οικονομικός τρόπος αποστολής Επιστολών. Ως Επιστολές Β΄ Προτεραιότητας θεωρούνται όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα, ανεξαρτήτως περιεχομένου ή τρόπου γραφής του κειμένου τους, όπως επιστολές, ευχετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμοί, έντυπα κ.λ.π.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
 Ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
 Δεν επιτρέπεται να ρίχνονται αντικείμενα της κατηγορίας αυτής στα γραμματοκιβώτια, εκτός από τις CARTES POSTALES προορισμού Εξωτερικού.
 Οι Επιστλές Β΄ Προτεραιότητας ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάθεσης ή τον τρόπο προπληρωμής των Ταχ. Τελών (γραμματόσημο, Μηχ. Προπληρωμής, μετρητά) πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την ένδειξη «Β».
Χρόνος Επίδοσης:
● Οι Επιστολές Β΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού επιδίδονται μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
● Ο χρόνος επίδοσης των Επιστολών Β' Προτεραιότητας Εξωτερικού εξαρτάται από τους κανονισμούς κάθε ξένης Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον Δυνατότητες:
Οι Επιστολές Β΄ Προτεραιότητας μπορούν, με επιπρόσθετα τέλη, να ταχυδρομηθούν ως συστημένες, με αντικαταβολή και με βεβαιωμένη επίδοση.
 
 
2. Ομαδική Αποστολή Επιστολων Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την Ομαδική Αποστολή Επιστολών Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας. Για την διευκόλυνση των αποστολέων επί των αντικειμένων των ομαδικών καταθέσεων - αποστολών, τίθεται το αντίστοιχο ειδικό τύπωμα «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ - PORT PAYÉ» κι όχι γραμματόσημο.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
 Κατάθεση πάνω από 100 αντικείμενα κάθε φορά.
 Οι επιστολές αυτές κατατίθενται υποχρεωτικά σε θυρίδες των Ταχ. Γραφείων και δεν ρίχνονται στα γραμματοκιβώτια.
Χρόνος Επίδοσης:
Ότι ισχύει για τις Επιστολές Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας αντίστοιχα.
 
 
3. Διεθνής Ομαδικής Αποστολή Αντικειμένων Επιστολικού Ταχυδρομείου
Παρέχεται η δυνατότητα Ομαδικής Αποστολής Αντικειμένων Επιστολικού Ταχυδρομείου (Επιστολών, Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων κ.λ.π.), με ελάχιστο αριθμό τα 500, προς όλες τις χώρες του Εξωτερικού.
Τα αντικείμενα αυτά ταχυδρομούνται ανάλογα με την επιλογή του αποστολέα με Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας και φέρουν υποχρεωτικά το ειδικό τύπωμα της υπηρεσίας.
Η χρήση της Υπηρεσίας αυτής παρέχεται μόνο με την υπογραφή ειδικής σύμβασης και με προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται από την Ταχ. Υπηρεσία της χώρας προορισμού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τα Ταχ. Γραφεία, στα οποία γίνεται η κατάθεση των αντικειμένων.
 
 
4. Κατεπείγουσες Επιστολές (Express) Εσωτερικού - Εξωτερικού 
Είναι ένας γρήγορος τρόπος αποστολής επιστολών. Απαιτείται η πληρωμή επιπρόσθετου τέλους κατεπείγοντος πάνω στο τέλος των Επιστολών Α΄ Προτεραιότητας.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
Η κατάθεσή τους γίνεται στα Ταχυδρομικά Γραφεία, στους Αγροτικούς Διανομείς, στα ειδικά κόκκινα γραμματοκιβώτια που φέρουν την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ - EXPRESS» ή σ' όλα τα κίτρινα γραμματοκιβώτια όπου δεν υπάρχουν ειδικά κόκκινα.
Οι κατεπείγουσες επιστολές πρέπει να φέρουν στη πρώτη όψη τους με κόκκινη μελάνι την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - EXPRESS» ή την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Ταχ. Γραφεία.
.
 
5. Συστημένες Επιστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
Οι Επιστολές Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας μπορούν να σταλούν και ως Συστημένες με ένα επιπρόσθετο τέλος πέραν του συνήθους.
Οι Συστημένες Επιστολές κατατίθενται στα Ταχυδρομικά Γραφεία, στους Αγροτικούς Διανομείς καθώς και στα Ταχυδρομικά Πρακτορεία. Στον αποστολέα χορηγείται απόδειξη κατάθεσης, ενώ η επίδοση στον παραλήπτη γίνεται με υπογραφή του ή με υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
 
 
6. Συστημένες Επιστολές με Αποδείξη Παραλαβής (Α.Π) Εσωτερικού-Εξωτερικού
Με ένα επιπλέον πρόσθετο τέλος οι συστημένες επιστολές είναι δυνατόν να συνοδευτούν με Απόδειξη Παραλαβής (Α.Π.).
Η Απόδειξη Παραλαβής υπογράφεται από τον παραλήπτη ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Η Απόδειξη αυτή, που επιστρέφεται στον αποστολέα, φέρει την υπογραφή του παραλήπτη και την ημερομηνία επίδοσης της επιστολής.
Όταν η επιστολή είναι ταυτόχρονα Συστημένη και EXPRESS, η Απόδειξη Παραλαβής προσφέρεται δωρεάν.
 
 
7. Επιστολές με Βεβαιωμένη Επίδοση Εσωτερικού
Είναι Επιστολές Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα στον αποστολέα, με ένα επιπλέον τέλος, να ενημερωθεί για την επίδοση της επιστολής του.
Για την αποστολή των αντικειμένων αυτών απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης Β.Ε. ή Β.Ε.ΕΣ αριστερά από τον χώρο επικόλλησης των γραμματοσήμων. Κατά την επίδοση του αντικειμένου συντάσσεται, από τον υπάλληλο της επίδοσης, έντυπο Απόδειξης Παραλαβής το οποίο επιστρέφεται, μέσα σε υπηρεσιακό φάκελο, στον αποστολέα του αντικειμένου. Οι Επιστολές αυτές κατατίθεται σε θυρίδες Ταχ. Γραφείων, στα Ταχ. Πρακτορεία, στους Αγροτικούς Διανομείς και στα κίτρινα γραμματοκιβώτια.
 
 
8. Επιστολές Δηλωμένης Αξίας Εσωτερικού - Εξωτερικού
Οι Επιστολές Δηλωμένης Αξίας περιέχουν παραστατικά αξιών, ομολογίες, μετοχές, χρεόγραφα και γενικά αντικείμενα με σημαντική αξία. Για τις επιστολές αυτές ο αποστολέας πληρώνει εκτός από το σύνηθες τέλος επιστολής Α΄ Προτεραιότητας το πάγιο τέλος Δηλωμένης Αξίας και το αναλογικό, ανάλογα με την αξία του περιεχομένου της επιστολής που δηλώνεται. Οι επιστολές αυτές κατατίθενται στα Ταχυδρομικά Γραφεία, στους Αγροτικούς Διανομείς και στα Ταχ. Πρακτορεία.
Οι Επιστολές με Δηλωμένη Αξία από την κατάθεσή τους μέχρι την επίδοσή τους στον παραλήπτη διακινούνται αναλυτικά καταχωρημένες και με υπογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων.
Η υπηρεσία αυτή εκτελείται με πολλές χώρες του εξωτερικού. Στα Ταχ. Γραφεία υπάρχει πίνακας των χωρών που εκτελούν την υπηρεσία αυτή.
Χρόνος Επίδοσης:
Ότι ισχύει για τις Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας.
 
 
9. Επιστολές με Αντικαταβολή Εσωτερικού - Εξωτερικού
Οι επιστολές αυτές είναι Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας και συνοδεύονται από ταχυδρομικές επιταγές αντικαταβολής, στις οποίες αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης για να τις παραλάβει.
Ο αποστολέας τους πληρώνει, πλέον του συνήθους τέλους, το τέλος αντικαταβολής.
Η επίδοσή τους γίνεται, είτε από τις θυρίδες των Ταχ. Γραφείων (αφού ειδοποιηθεί ο παραλήπτης), είτε από τους αγροτικούς διανομείς.
Οι Επιστολές Με Αντικαταβολή Εξωτερικού αποστέλλονται σε ορισμένες χώρες και μόνο από τη χώρα μας προς το εξωτερικό. Στα Ταχ. Γραφεία υπάρχει πίνακας των χωρών που εκτελούν την υπηρεσία αυτή.
 
 
10. Ανάγλυφες Εκτυπώσεις για Χρήση των Τυφλών (Cecogrammes) Εσωτερικού-Εξωτερικού
Οι ανάγλυφες εκτυπώσεις και οι φωνητικές ταινίες των τυφλών που αποστέλλονται από τους τυφλούς προς τα Ιδρύματα - Συλλόγους τους και αντίστροφα, διακινούνται ΑΤΕΛΩΣ. Το ανώτατο όριο βάρους των αντικειμένων αυτών είναι 7 Κιλά.
 
11. Διεθνή Ενσημα Απαντήσεως (Coupons  Reponse)
Το Ταχυδρομείο παρέχει την δυνατότητα στον αποστολέα να προπληρώσει τα Ταχ. Τέλη της επιστολής που αναμένει από τον παραλήπτη στο εξωτερικό. Ο αποστολέας προμηθεύεται από το Ταχυδρομικό Γραφείο τα Διεθνή Ένσημα Απαντήσεως, τα οποία εσωκλείει στην επιστολή του.
Ο παραλήπτης εξαργυρώνει τα Διεθνή Ένσημα Απαντήσεως σε Ταχυδρομικό Γραφείο της χώρας του με γραμματόσημα α΄ μονάδας βάρους προορισμού εξωτερικού και μ' αυτά ταχυδρομεί την αναμενόμενη απάντηση.
 
 
12. Ομαδικές Επιστολές Εσωτερικού (Διαφημιστικό Ταχυδρομείου)
12.1. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΟΕΜΔΠ)
Το Ταχυδρομείο αναλαμβάνει την Ομαδική αποστολή επιστολών με διεύθυνση παραλήπτη με την προϋπόθεση, ότι αυτά ταχυδρομούνται κάθε φορά πάνω από 2000 αντικείμενα όταν είναι ταξινομημένα ή πάνω από 1000 όταν είναι αταξινόμητα.
Τα αντικείμενα αυτά, που είναι ως επί τι πλείστον έντυπα πληροφόρησης/διαφήμισης, πρέπει να περιέχουν πανομοιότυπο υλικό, να έχουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 1000 γραμ., μέγεθος και περιεχόμενο και να κατατίθενται στη θυρίδα των Ταχ. Γραφείων.
Η επίδοσής τους γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη μέρα, από την ημέρα κατάθεσης.
12. 2. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΟΕΧΔΠ)
Η Υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε επιτηδευματίες/επιχειρηματίες των περιφερειακών και τοπικών αγορών παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποστέλλουν ομαδικά αντικείμενα Πληροφόρησης/Διαφήμισης, τα οποία προορίζονται σε διεύθυνση (Οδό, Αριθμό και Ταχ. Κώδικα) χωρίς να αναγράφουν ονοματεπώνυμο παραλήπτη.
Τα αντικείμενα αυτά ταχυδρομούνται πάνω από 1000 κάθε φορά, έχουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 100 gr, μέγεθος, είναι πανομοιότυπα με ίδιο περιεχόμενο και κατατίθενται στη θυρίδα των Ταχ. Γραφείων.
Η επίδοσής τους γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη μέρα, από την ημέρα κατάθεσης.
12.3. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΟΕΧΔΠ)
Η Υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε φορείς και επιχειρήσεις να αποστέλλουν ομαδικά αντικείμενα Πληροφόρησης/Διαφήμισης χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες Ομάδες Παραληπτών και επιδίδονται με την επιλογή του Αποστολέα είτε από τις θυρίδες των Ταχ. Γραφείων, είτε από τους Διανομείς.
Τα αντικείμενα αυτά ταχυδρομούνται με ελάχιστο αριθμό κάθε φορά τα 1000, όταν προορίζονται να επιδοθούν από τους Διανομείς και τα 2000 όταν προορίζονται να επιδοθούν από τις θυρίδες των Ταχ/κών Γραφείων.
Πρέπει να έχουν ίδιο μέγεθος, περιεχόμενο, να είναι πανομοιότυπα και να έχουν το ίδιο βάρος με ανώτερο τα 2000 γραμ. για επίδοση από τις θυρίδες των Ταχ. Γραφείων και τα 1000 γραμ. για επίδοση από τους Διανομείς.
Ο χρόνος επίδοσης των αντικειμένων από τους Διανομείς είναι μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για επίδοση από τις θυρίδες προσδιορίζεται βάση συμφωνίας ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων και του αριθμού των εξυπηρετουμένων πελατών κάθε Μονάδας Παραγωγής.
Η Υπηρεσία αυτή προσφέρεται ύστερα από ειδική σύμβαση του πελάτη με τον ΕΛΤΑ.
.
 
13. Υπηρεσία Infopost (μόνο για το εσωτερικό)
Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους Μεγάλους Πελάτες του Οργανισμού να αποστέλλουν με τον οικονομικότερο τρόπο ομαδικά καταλόγους προϊόντων ή και δείγματα εμπορευμάτων που σκοπό έχουν την προώθηση των προϊόντων τους μέσω του Ταχυδρομείου.
Τα αντικείμενα INFOPOST ταχυδρομούνται κάθε φορά πάνω από 15000, έχουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 1000 γραμ., είναι πανομοιότυπα με ίδιο περιεχόμενο και εντός αυτών εσωκλείεται υποχρεωτικά Απαντητικός Φάκελος ή Απαντητικό Δελτάριο ή Έντυπο Είσπραξης Ταχυπληρωμής.
Οι εν λόγω Απαντητικοί Φάκελοι ή Απαντητικά Δελτάρια πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε παραγγελίες αγοράς ή προμήθειας προϊόντων /εμπορευμάτων ή σε αποστολή άλλου καταλόγου πώλησης εμπορευμάτων.
Τίθενται επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ταξινόμηση και την κατάθεσή τους.
Τα αντικείμενα αυτά παραδίδονται/διανέμονται μέχρι την 7η εργάσιμη μέρα, από την ημέρα κατάθεσης.
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μόνο μετά από σύμβαση με τους ενδιαφερόμενους πελάτες.
 
 
14. Υπηρεσία Infopost (μόνο για το εσωτερικό)
Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους εκδότες, που τα έντυπά τους δεν επιδοτούνται από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε να αποστέλλουν με χαμηλό τιμολόγιο αντικείμενα όπως:
● εφημερίδες
● περιοδικά, και
● βιβλία
Τα αντικείμενα PRESS POST ταχυδρομούνται κάθε φορά πάνω από 1500, έχουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 1000 γραμ., είναι πανομοιότυπα και με ίδιο περιεχόμενο.
Οι πελάτες της Υπηρεσίας PRESS POST οφείλουν να φιλοξενούν, στα προς αποστολή έντυπά τους δωρεάν διαφημιστικές καταχωρήσεις του ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας.
Η επίδοσή των αντικειμένων PRESS POST γίνεται μέχρι την 7η εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσή τους.
Τίθενται επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ταξινόμηση και την κατάθεσή τους.
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο κατόπιν ειδικής σύμβασης συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους πελάτες.
 
 
15. Απαντητικές Επιστολές (Εσωτερικού - Εξωτερικού)
Με την Υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες του ΕΛΤΑ να αποστέλλουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα "ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ή ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ" για να τους χρησιμοποιούν - ταχυδρομούν ως αποστολείς, χωρίς επιβάρυνση καταβολής Ταχ. Τελών προς ένα συγκεκριμένο παραλήπτη.
Τα τέλη της υπηρεσίας αυτής είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα των τελών Α΄ και Β΄ προτεραιότητας.
Οι φάκελοι των Απαντητικών Επιστολών καθώς και τα Απαντητικά Δελτάρια πρέπει να φέρουν τυπωμένες υπηρεσιακές ενδείξεις (Μαίανδρο, Αριθμό Απαντητικού, κ.λ.π).
Στα Ταχ. Γραφεία υπάρχουν οι μακέτες των Απαντητικών Ανταποκρίσεων, τις οποίες μπορείτε να προμηθευθείτε.
Τα Απαντητικά Αντικείμενα μπορούν να σταλούν και ως Συστημένα (μόνο για το εσωτερικό).
Η άδεια χρήσης της Υπηρεσίας Απαντητικών Αντικειμένων παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου πελάτη.
 
 
16. Ειδικοί Σάκοι Εσωτερικού - Εξωτερικού (Σάκοι M)
Είναι οι Ειδικοί Σάκοι Α΄ ή Β΄ Προτεραιότητας που περιέχουν εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και άλλα έντυπα για τον ίδιο παραλήπτη στην ίδια διεύθυνση συνολικού βάρους μέχρι 20 κιλά. Το βάρος κάθε αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά, ή εφ' όσον δεν μπορεί να τεμαχισθεί τα 5 κιλά.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η συναποστολή στην ίδια συσκευασία με τα ανωτέρω έντυπα, δίσκων, κασετών, βιντεοταινιών, εμπορικών δειγμάτων ή άλλου είδους εμπορικών ειδών του ιδίου αποστολέα που δεν υπόκεινται σε δασμούς ή υλικών πληροφόρησης που δεν μπορούν να μεταπωληθούν.
Οι Ειδικοί Σάκοι μπορούν να αποσταλούν ως Συστημένοι και Κατεπείγοντες με την επιβάρυνση καταβολής των αντιστοίχων Ειδικών Τελών των διαχειρίσεων αυτών.
 
 
17. Στρατιωτική Αλληλογραφία 
Ο ΕΛΤΑ παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες να αποστέλλουν Επιστολές μέχρι 20 γραμ., ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, σε κληρωτούς Οπλίτες και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε Στρατιωτικές Μονάδες.
Επίσης αντίστροφα, οι κληρωτοί Οπλίτες και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να αποστέλλουν μέσω των Στρατιωτικών Ταχυδρομείων επιστολές βάρους μέχρι 20γραμ., ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, με προορισμό το εσωτερικό της χώρας.
 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Προτείνετε αυτή τη σελίδα σε ένα φίλο    Εκτύπωση

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid XHTML 1.0 Transitional