06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Θέματα Ελληνικών Ταχυδρομείων Κέντρο πληροφόρησης & εξυπηρέτησης πελατών
image

Κέντρο πληροφόρησης & εξυπηρέτησης πελατών


>  Γενικά   


   
 
Γενικά
Για τον ÷ειρισμό των θεμάτων που έ÷ουν σ÷έση με την πληροφόρηση του κοινού και την εξυπηρέτηση των πελατών του ΕΛΤΑ, λειτουργεί στην ¸δρα της Επι÷είρησης Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης Πελατών.
Το κοινό μπορεί να πάρει πληροφορίες για όλα τα θέματα που έ÷ουν σ÷έση με την Τα÷υδρομική του εξυπηρέτηση, όπως:
● Σημεία εξυπηρέτησης
● ¿ρες λειτουργίας Καταστημάτων
● Παρε÷όμενες Υπηρεσίες - Προϊόντα
● Τιμολόγιο
● Θέματα Τα÷υδρομικού Κώδικα
● Ειδικές Υπηρεσίες/διευκολύνσεις
● Υπο÷ρεώσεις του ΕΛΤΑ προς τον Καταναλωτή
Επίσης, το Κέντρο υποδέ÷εται παράπονα πελατών και σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες Δ/νσεις
Α. Μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων.
Β. Ενημερώνει τους πελάτες για την υπόθεσή τους.
Τηλεφωνικό Κέντρο(÷ωρίς ÷ρέωση): 800 11 82000
Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά - εκτός Σαββάτου & Κυριακής 08.00-14.30
 
 

 

  Αρ÷ή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας