08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων(ΕΕΤΤ)
ATH.ENA CARD
image

Ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων(ΕΕΤΤ)


  >  Γενικά
  >  1. Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτή (ΤΕΚ)
  >  1.1 Ενημέρωση Καταναλωτών   

 
 
Γενικά

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία ρυθμίζει και εποπτεύει τον τομέα των τηλεπικοινωνιακών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το 1992 ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) κύρια αρμοδιότητα της οποίας ήταν η εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Το 1998 ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της ταχυδρομικής αγοράς και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Με την ψήφιση του Ν.2867 το Δεκέμβριο του 2000 ενισχύθηκε ο ρόλος της ΕΕΤΤ, η οποία απέκτησε ρυθμιστική - κανονιστική αρμοδιότητα επί θεμάτων στα οποία υπό το προ-υφιστάμενο καθεστώς απλώς γνωμοδοτούσε. Είναι μια αρχή με διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική ανεξαρτησία.

Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η συνεχής εποπτεία και ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής και της ταχυδρομικής αγοράς για την παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας επιλογών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.


 
 
1. Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτή (ΤΕΚ)

Η ΕΕΤΤ, κατά την άσκηση του ρυθμιστικού της ρόλου, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και την τήρηση της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, με κύριο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ παρεμβαίνει για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ καταναλωτών και τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, αποτελεί αποδέκτη σχετικών αιτημάτων και καταγγελιών, τα οποία διερευνά και μεσολαβεί, όπου αυτό απαιτείται, στοχεύοντας στην αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους. Στις περιπτώσεις καταγγελιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων για ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των κανόνων του ανταγωνισμού, η ΕΕΤΤ διεξάγει Ακροάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλει  πρόστιμα.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων/ καταγγελιών των καταναλωτών η ΕΕΤΤ προέβη το Νοέμβριο του 2002 στη δημιουργία του Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των άλλων δημιουργήθηκε Γραμμή Επικοινωνίας (η Γραμμή απαντά στον αριθμό: 801 11000 80), στην οποία οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα ή καταγγελίες ενώ παράλληλα και για τον ίδιο σκοπό έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση (katanalotes@eett.gr).  
 
1.1 Ενημέρωση Καταναλωτών

Οι καταναλωτές αξιοποιούν πλέον τα οφέλη που προκύπτουν από την απελευθέρωση και τις ποικίλες δυνατότητες επιλογών. Αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεπικοινωνιακή αγορά και μαθαίνουν να κάνουν τις καλύτερες γι’ αυτούς επιλογές, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες τους. Όμως αυτό καθίσταται εφικτό όταν έχουν επαρκή γνώση των δικαιωμάτων τους και είναι ενήμεροι για τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται.

Η ΕΕΤΤ μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση των καταναλωτών προκειμένου να προβαίνουν στις κατάλληλες για αυτούς επιλογές. Η πλήρης ενημέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και το νέο περιβάλλον που δημιουργείται στην ταχυδρομική αγορά είχαν θετικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Η ενημέρωση αυτή επιτυγχάνεται κυρίως με την έκδοση και διανομή ενημερωτικών εντύπων, τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών, την προβολή θεμάτων και δράσεων της ΕΕΤΤ μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), μέσω της δημοσίευσης πληροφοριών στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ και μέσω της παροχής πληροφόρησης σε μεμονωμένα αιτήματα καταναλωτών.

Επίσης η ΕΕΤΤ προέβη στην έκδοση των ακολούθων ενημερωτικών εντύπων με στόχο την παροχή πληροφόρησης στο κοινό για θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος του:

·       « Τα δικαιώματα μας: Νέα εποχή στις τηλεπικοινωνίες.»

·       « Τώρα οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν.»

·       « Πριν μιλήσετε στο τηλέφωνο...ακούστε τι έχουμε να σας πούμε.  »

·       « Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία...Ταχυμεταφορές...Ας ενημερωθούμε.»

Σχετική πληροφόρηση παρέχεται επίσης και στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ ο οποίος αποτελεί σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας με τους καταναλωτές καθώς και την τηλεπικοινωνιακή και ταχυδρομική αγορά ( http://www.eett.gr ).


 
 
 

 

 

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων