22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Εκπαιδευτές - Σχολές Οδηγών Ανανέωση δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
ATH.ENA CARD
image

Ανανέωση δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών


>  Αρμόδια Υπηρεσία  
  >  Προϋποθέσεις  
  >  Απαιτούμενα δικαιολογητικά  
  >  Διαδικασία  
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης
  >  Κόστος
  >  Διάρκεια ισχύος
  >  Σημείωση  


           
 
Αρμόδια Υπηρεσία 
η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει την μόνιμη κατοικία του.
 
Προϋποθέσεις 
● Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
● Να είναι κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή πιστοποιητικό παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων του άρθρου 13 του π.δ. 208/02.
● Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία , πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά.
● Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
● Να μην είναι υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή να μην ανήκει στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α 65), όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και συνταξιούχος αυτών. Από την παραπάνω προϋπόθεση εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή σύμφωνα με προηγούμενες διατάξεις, των οποίων η χορηγούμενη ανανέωση της άδειας ισχύει μέχρι την 31-12-2005.

 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Αντίγραφο ποινικού μητρώου Α΄ έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, για την κατάθεση αίτησης χορήγησης αντιγράφου ποινικού μητρώου τύπου Α΄
● Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό του φορέα

 
 
Διαδικασία 
Η αίτηση υποβάλλεται στην Αρμόδια υπηρεσία.
 
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
 
Κόστος
-
 
Διάρκεια ισχύος
 
 
Σημείωση
Δεν έχει προβλεφθεί στο άρθρο 12 του Π.Δ. 208/2002, ποσόν υπέρ του δημοσίου για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή
 
 
           

 

  Αρχή ΣελίδαςΣυνημμένα Αρχεία
word documentαιτηση για ανανεωση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ.doc
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων